Motitech fryktet sitt verste salgsår i fjor, men alt snudde på høsten. Nå har selskapet også fått nye millioner til produktutvikling.

Fra salgsstup til rekord: «Rett prioritering ga avkastning»

Nå fyller Motitech opp med 3,7 millioner kroner.

Publisert