Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland presenterte de nye klyngene med Arena-status torsdag.

Digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland presenterte de nye klyngene med Arena-status torsdag.

Første rendyrkede AI-klynge inn i varmen hos Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet

Det statlige klyngeprogrammet rydder plass for proptech og kunstig intelligens i sin seneste tildeling.

Publisert

Hvert år henter Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet inn ulike næringsklynger til sitt eget klyngeprogram, Norwegian Innovation Clusters (NIC), fordelt på nivåene Arena, Arena Pro, Norwegian Centres of Expertise (NCE), og Global Centres of Expertise (GCE).

Torsdag ble ni nye klynger tatt inn i varmen, deriblant den første rendyrkede AI-klyngen. Det var 24 søkere.

– De nye klyngene representerer hele spennet i næringslivet, og satser på alt fra kunstig intelligens til emballasje og klestekstiler. Felles for alle er at de har en grønn profil og representerer en nødvendig omstilling av næringslivet. Disse klyngene vil kunne bidra til å skape nye arbeidsplasser og sørge for vekst og utvikling i hele landet, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, som presenterte de nye tilskuddene i klyngeporteføljen torsdag.

Se listen over hvilke selskaper som er tatt opp i NIC-programmet nederst i saken.

217 millioner kroner

Det offentlige virkemiddelet legger til rette for økt samarbeid og bidrar med kompetansetjenester, rådgivningstjenester, nettverkstjenester profileringstjenester samt finansiering.

Nærings- og fiskeridepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet finansierer programmet, mens Siva, Norges Forskningsråd og Innovasjon Norge er ansvarlig for å drive det.

For 2021 er det budsjettert med 217 millioner kroner til klyngeprogrammet. Fra årsskiftet er det 39 klynger med i programmet Norwegian Innovation Clusters

Hele bredden

Klyngene som tas opp representerer store deler av norsk næringsliv, men har hittil i stor grad omfattet ganske tradisjonelle bransjer, deriblant maritimt, offshore og prosessindustri, og de seneste årene fornybar energi. Etter hvert har imidlertid også klynger innen nyere satsinger som smartbyer blitt tatt opp i programmet.

I årets tildeling innlemmes også den første rendyrkede klyngen for kunstig intelligens, Cluster for Applied AI, som Arena-klynge.

Klyngen har sin opprinnelse i Halden-området, men har medlemmer nasjonalt og arbeider internasjonalt. Den ledes og driftes av Smart Innovation Norway, som fra før har en annen av sine «porteføljeklynger» under NIC-paraplyen: NCE Smart Energy Markets.

– Det er en anerkjennelse både innenfor fagområdet og i klyngemiljøet at vi får status som Arena-klynge, men mulighetene de gir er kanskje enda viktigere, sier Eli Haugerud, leder for klyngeavdelingen hos Smart Innovation Norway.

Tildelingen skjer et knapt år etter at regjeringen offentliggjorde Norges første nasjonale strategi for kunstig intelligens.

Fem nye Arena-klynger:

  • Proptech Innovation holder til i Bergen med 82 medlemmer med tyngdepunkt innen bygg og anlegg. De ønsker å gjøre eiendomsbransjen smart og bærekraftig ved bruk av kunnskap, effektivt samarbeid, smart teknologi, data og kunstig intelligens.
  • Circular Packaging Cluster driver aktivt samarbeid i en sirkulær verdikjede for emballasje og emballering. Tyngdepunktet er i Oslo og Viken, med kommersielle- og utviklingsmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Klyngen skal bidra til markedsutvikling for resirkulerte materialer, på eksisterende og nye markeder. Klyngen har 45 deltakere og en rekke samarbeidspartnere.
  • H2Cluster - The Norwegian Hydrogen Cluster er en nasjonal klynge med 37 norske og internasjonale partnere. Klyngen ønsker å samle et fragmentert hydrogenaktørbilde rundt en kraftfull satsing på innovasjon, verdiskaping og eksport. Klyngen skal fremskynde utviklingen og være en spydspiss for bærekraftig omstilling, verdiskaping og nye, grønne arbeidsplasser. Klyngen har base i Oslo-området.
  • Norwegian Wood Cluster består av bedrifter og forskningsmiljøer innenfor skognæring, trelast og treindustri, boligutbygging og arkitektur. Klyngen holder hus i Innlandet og skal utvikle klimavennlige bygge- og boligløsninger for voksende markeder basert på norske skogressurser. Målet er å redusere miljøavtrykket og utvikle sirkulære løsninger ved å bidra til materialgjenvinning av returtre i Norge. Og utvikle avanserte industrielle prosesser.
  • Cluster for Applied AI med 39 medlemmer og 25 samarbeidspartnere har utgangspunkt i Halden. Den har som visjon at bedriftene skal bli internasjonalt ledende, datadrevne, effektive og kundefokuserte gjennom utvikling og bruk av kunstig intelligens. Klyngen vil utvikle et ledende, åpent miljø i Norge.

Fire nye Arena Pro-klynger (opprykk fra Arena):

  • Cod Cluster har medlemmer i hovedsak fra Nord-Norge, med tyngdepunkt i Vesterålen og Båtsfjord. Målet er å øke verdiutbyttet av hvitfisk gjennom å forlenge sesongen ved å lagre fisk levende. Klyngen vil også utvikle en satsing på internasjonale markeder.
  • Nordic Edge har hovedsete i Stavanger, 91 medlemmer og samarbeidspartnere fra hele verden. De skal etablere, skalere og eksportere ny industri innen smart by-teknologi – både produkter og tjenester. Klyngen har etablert konferansen Nordic Edge Expo og planlegger å etablere et innovasjonssenter i samarbeid med lokale aktører.
  • Arctic Cluster Team, ACT, har utgangspunkt i industrimiljøet i Mo i Rana, med 80 partnere. De ønsker å skape en klimanøytral prosessindustri og bidra til framtidens grønne samfunn. Bedriftene utnytter komparative fortrinn og konkurrerer på det internasjonale markedet.
  • Norwegian Fashion & Textile Agenda er en klynge for mote- og tekstilnæringen. Kjernevirksomheten er å utvikle bærekraftig verdiskaping for medlemmene og næringen. Mote og tekstil omfatter design, produksjon og distribusjon av klær og relaterte produkter, fysisk handel og netthandel, og innsamling, gjenbruk og gjenvinning. Klyngen har sentrum i Oslo og jobber virksomheter over hele landet.
Powered by Labrador CMS