Konkurranse

Foodora nektes eksklusive avtaler

Konkurransetilsynet har bestemt at budtjenesten Foodora ikke ikke får ha eksklusivavtaler med restauranter.

Foodora har gått med på å droppe eksklusivitetsavtaler.
Publisert Sist oppdatert

Konkurransetilsynet har i nesten ett år etterforsket Foodora for misbruk av sin dominerende posisjon i markedet. Dette arbeidet avsluttes nå, fordi selskapet har gått med på å droppe eksklusivavtaler og «ekskluderende praksis» overfor restauranter på matbestillingsplattformen.

– Tilsynet har gjort en vurdering og kommet med noen tiltak som skal sikre konkurranse i årene fremover. Det er vi fornøyd med, sier kommunikasjonssjef Mads Dokka Blybakken i Foodora, i en knapp kommentar til Shifter.

Han legger til at selskapet var i gang med å gå gjennom egne retningslinjer før Konkurransetilsynet startet sin etterforskning. Shifter har blant annet spurt om hvor mange avtaler det gjelder, men Foodora vil ikke gi noen ytterligere kommentar.

Konkurransetilsynet mistenkte at selskapet hadde benyttet seg av eksklusivavtaler med samarbeidende restauranter, noe som kunne være brudd på konkurranselovens forbud mot misbruk av dominerende stilling.

– Vedtaket fra Konkurransetilsynet sikrer at restauranter som har avtale med Foodora, står fritt til å velge om de også vil samarbeide med andre matbestillingsplattformer. Dette vil kunne bedre konkurransen og dermed kunne gi et bedre tilbud for kunder som kjøper restaurantmat fra matbestillingsplattformer, sier avdelingsdirektør Hanne Dahl Amundsen i Konkurransetilsynet, i en pressemelding.

– Særlig viktig i denne type markeder

Dominerende selskaper har et særlig ansvar etter konkurranseloven, opplyser tilsynet. De kan konkurrere hardt, men dersom de inngår eksklusivavtaler kan dette føre til at mindre aktører enten blir stengt ute fra eller får redusert mulighet til å konkurrere i markedet.

«Slik begrensning av konkurransen kan føre til høyere priser, mindre utvalg og dårligere kvalitet på produktene og tjenestene for forbrukerne,» skriver Konkurransetilsynet.

Foodora driver en digital plattform som kan benyttes av restauranter til å selge tilberedt mat til sluttkunder.

– Digitale plattformmarkeder er ofte preget av rask vekst, nettverkseffekter og stordriftsfordeler. I slike markeder må utfordrerne oppnå en viss størrelse for å kunne konkurrere effektivt mot etablerte aktører. Jo større de etablerte aktørene blir, desto vanskeligere blir det for mindre aktører å etablere seg, sier Dahl Amundsen.

– Gjennom å avslutte saken med et vedtak om avhjelpende tiltak, har vi klart å løse konkurransebekymringene raskt, noe som er særlig viktig i denne type markeder.

Foodora er uenig

I meldingen presiseres det at Foodora ikke er enige i Konkurransetilsynets bekymring, men selskapet likevel har forpliktet seg gjennom «avhjelpende tiltak» til å ikke inngå eksklusivavtaler med restauranter, slik at restaurantene også kan samarbeide med andre matbestillingsplattformer.

Disse tiltakene omfatter også ekskluderende praksis overfor restaurantene, herunder alle former for insentiver og utøvelse av press for å oppnå eksklusivitet.

Det betyr at Foodora for eksempel ikke kan ta høyere pris fra en restaurant som følge av at den også velger å samarbeide med andre plattformselskaper.

Tiltakene har en varighet på tre år fra vedtakstidspunktet.

Foodora endret sine standardvilkår overfor restauranter før tiltakene ble gjort bindende gjennom tilsynets vedtak 18. januar 2022.

Det vil bli oppnevnt en forvalter som skal føre kontroll med at Foodora overholder de avhjelpende tiltakene, opplyser Konkurransetilsynet. Dersom Foodora ikke opptrer i samsvar med de avhjelpende tiltakene, vil tilsynet kunne gjenåpne etterforskningen og eventuelt fatte vedtak om overtredelsesgebyr.