OFFENTLIG STØTTE

Flere endringer i Innovasjon Norges gründertilskudd

Det gjøres justeringer i både tilskudds- og låneordningene for gründere i den tidligste fasen.

Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli.
Publisert Sist oppdatert

Det er 11 år siden Innovasjon Norge har delt ut mindre penger til oppstartsselskaper enn i fjor. Det fikk en bekymret Håkon Haugli til å gå ut i Shifter og varsler endringer før sommeren.

Nå er disse på plass og i effekt. Det er gjort flere justeringer i beskrivelsen av både tilskudd og lån fra det statlige selskapet til gründere, blant annet basert på en gjennomgang Menon har gjort.

– Innovasjon Norge har nå kommet med fornuftige justeringer i deres tilbud til oppstartsselskaper. Dette virker både helhetlig og forenklende, og helt i tråd med regjeringens mål om gjøre virkemiddelapparatet mer brukerorientert. Jeg gleder meg til å se hvordan oppstarts- og innovasjonsmiljøene tar i mot justeringen, og er veldig interessert i tilbakemeldinger og innspill, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

Tre faser

Særlig oppstartstilskuddet har fått en overhaling, og utvides fra to til følgende tre faser:

  • Fase 1, inntil 200.000 kroner: Finansiering for å avklare markedet for ideen, kartlegge kundenes behov og hvorvidt det finnes et betalingsvillig marked for løsningen. Gründere vil kjenne igjen mye fra det tidligere markedsavklaringstilskuddet, som var halvparten så stort.
  • Fase 2, inntil én million kroner: Finansiering for å bygge bedrift, utvikle løsningen i samarbeid med reelle kunder, og etablere en lønnsom forretningsmodell. Det kan gis tilskudd i to deler. Første del er på maks en halv million kroner. Fase to er en videreutvikling av det tidligere kommersialiseringstilskuddet, som var på maksimalt 600.000 kroner.
  • Fase 3, inntil to millioner kroner: Denne delen av oppstartstilskuddene er helt ny. Finansieringen skal gå til organisasjonsutvikling, markedsarbeid og forbedring av forretningsmodellen for å gjøre bedriften klar for kommersielle salg.

Ingen kausjon

I tillegg er det gjort endringer i oppstartslån, et tilbud myntet på for oppstartsbedrifter i kommersialiseringsfasen. Lånebeløpet er minimum én million kroner og maksimalt to millioner kroner.

Nå fjernes blant annet kausjonskravet knyttet til slike lån, bekrefter Innovasjon Norge.

I tillegg settes nedbetalingstiden til seks år, og det gis rentefritak i to år og avdragsfrihet de tre første årene.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Ja, takk!