inkubator

Får seks millioner for å preppe forskere til å bli gründere

Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS) får seks millioner kroner fra Agenda Vestland for å bygge opp et opplæringsprogram for forskere som vil bli gründere. 

Fornøyd: Frode Nergaard Fjeldstad, daglig leder i Agenda Vestland overleverte sjekken til daglig leder Stine Fiksdal i VIS under arrangementet First Tuesday denne uken. Til høyre leder for First Tuesday i Bergen, Christina Sundli-Härdig.
Publisert Sist oppdatert

Under First Tuesday nylig overrakte Agenda Vestland sjekken på seks millioner kroner til Vestlandets Innovasjonsselskap (VIS). 

Administrerende direktør i VIS, Stine Fiksdal, strakte hendene og sjekken i været. 

Pengene skal VIS bruke til å bygge et opplæringsprogram for forskere - et forskerentreprenørskapsprogram. 

– Til tross for banebrytende forskning i vår region, velger svært få forskere å bli gründere og etablere selskaper basert på sin forskning. Her er et stort, uforløst potensial for å skape nye, fremtidsrettede arbeidsplasser med utspring fra forskning i vår region, sier Stine Fiksdal, administrerende direktør i VIS.  

Shifter har tidligere blant annet skrevet om at Vestlandet sliter med å skape business av helse, og om forsker Cecilie Gjerde som ønsker å 3d-printe bein - og søker samarbeid med næringslivet. 

Gjennom tjue år har VIS jobbet med å hjelpe forskere til å bli gründere. De ser det er utfordringer. 

Agenda Vestland er en stiftelse opprettet av Sparebanken Vest som har som mål å være en drivkraft for det grønne skiftet på Vestlandet. 

– Støtten fra Agenda Vestland gjør det mulig for oss å styrke vår innsats for å bygge bro mellom vitenskapelig forskning og kommersiell suksess. Dette er avgjørende for å sikre at verdifull forskning kan realiseres i form av nye selskaper og ikke bare som lisensierte produkter til internasjonale aktører,  sier Fiksdal. 

Vil etablere 25-30 nye selskaper

VIS er allerede i gang med å utvikle programmet. 

– Vi er i ferd med å etablere et tilpasset program som skal stimulere flere forskere til å bli gründere. Målet er å redusere gapet mellom forskning og markedet ved å tilrettelegge for 100 prosent eierskap til egen bedrift, tilføre startkapital via et evergreen fond, styrke entreprenørskapskompetanse samt tilby rådgivning, veiledning og deltakelse på scaleup program. Programmet skal bidra til at det i løpet av de neste fem årene etableres 25 – 30 nye selskaper basert på banebrytende forskning.

Laget: Malgorzata Barczyk (fra venstre), Ådne Høiland, Stine Fiksdal, Lars Grønnestad (bak), Frode i Agenda Vestland, Renate Skoge (bak), Espen Rostrup, Hilde Indresøvde og Teele Lohne.

Agenda Vestlandet støtter dette programmet med totalt seks millioner fordelt på tre år. 

Hele programmet har et totalbudsjett på 40 millioner de neste fem årene, og er et felles prosjekt mellom private, offentlige og forskningsinstitusjoner.

Ønsker å fylle gapet

– Programmet tar sikte på å utnytte Vestlandets omfattende forskningskompetanse innen hav, energi, helse og teknologi. Målet er å fylle gapet mellom akademisk forskning og markedet, og skape fremtidsrettede arbeidsplasser i regionen, skriver VIS i pressemeldingen. 

– Vår region har ledende forskningsmiljøer innen hav, energi, helse og teknologi. Forskningen i disse miljøene kan gi løsningen på mange av samfunnsutfordringene vi står overfor, men veien fra forsker til gründer er ofte lang og krevende, sier Gottfried Greve, viserektor ved Universitetet i Bergen.

– Vår felles ambisjon med forskerentreprenørskapsprogrammet er å motivere flere forskere til å bli gründere, og omdanne forskningsresultatene sine til samfunnsnyttige produkter og tjenester. Vi er svært glade for uvurderlig støtte fra Agenda Vestlandet til dette viktige initiativet, sier Greve. 

Nye arbeidsplasser

Agenda Vestland har et mål om at støtten kan skape nye arbeidsplasser:

– Agenda Vestlandet skal være et verktøy for å skape nye grønne arbeidsplasser på Vestlandet. Gjennom dette prosjektet kan man få til flere bedriftsetableringer fra forskningen på Vestlandet. Ideer som pr. i dag i stor grad blir lisensiert ut til andre bedrifter, ofte i utlandet, sier daglig leder Frode Nergaard Fjeldstad i Agenda Vestland. 

 Espen Rostrup, leder for forskningsbasert innovasjon i VIS, mener man nå vil bringe utviklingen i rett retning. 

– Med støtte fra Agenda Vestlandet, tar vi et viktig skritt mot å realisere det uforløste potensialet av kommersiell og samfunnsmessig verdi som finnes i den fremragende forskningen i regionen. Vårt mål er at programmet vil ikke bare fremme gründervirksomhet blant forskere, men også bidra til økonomisk vekst, fremtidsrettede arbeidsplasser og teknologisk fremgang i vår region, sier Rostrup. 

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.