Bertil Helseth, daglig leder i Intelecy.

Får millioner til å teste ny teknologi hos Tine: «Et skritt nærmere autonome fabrikker»

Da salgsprosessen i Asia stagnerte, tråkket Intelecy på gassen i ny satsing.

Publisert

Intelecy hjelper allerede storkunder som Tine, Fortum og DuPont med å optimalisere fabrikk-produksjonen ved hjelp av kunstig intelligens. I et nytt prosjekt tar de nå steget fra en rådgivende rolle til å integrere seg i prosessene.

– Dette har hele veien vært et mål; å gå mot autonome fabrikker, gjøre de mer effektive, tryggere og renere, sier kommunikasjonssjef Ingvild Hollerud Helseth.

Rent teknisk har prosjektet som mål å utvikle teknologi og metoder som gjør det enkelt og sikkert for eksisterende fabrikker å gå fra regelbasert automasjonslogikk til AI-basert styring. Gevinsten ligger blant annet i at AI kan se inn i fremtiden og på forhånd vite hvordan prosessen bør styres, forklarer Hollerud Helseth videre.

Innovasjon Norge bidrar med 3,9 millioner kroner gjennom en industriell forsknings- og utviklingskontrakt, uten krav om ytterligere kapitalmatch.

– I dag blir systemet brukt som rådgivning, men nå er målet at alt skal foregå automatisk, uten at mennesker må være involvert, sier hun og nevner bruksområder som temperaturer i en tank og et filter som begynner å bli tett.

– Operatørene mottar enormt mye data hele tiden, og til vanlig er det som å lete etter nåla i høystakken når det gjelder hva du bør prioritere, Hollerud Helseth.

Én trillion dollar i verdiskapning

Prosjektet løper parallelt med ordinær drift over et halvannet år, og Tine og DuPont, verdens nest største selskap innen kjemikaler, er to pilotkunder.

Kommunikasjonssjef i Intelecy, Ingvild Hollerud Helseth.

– Dette er en gylden mulighet for vår bedrift til å bli en del av en prosess som faktisk kan resulterer i et produkt vi har behov for, som vil forbedre vår drift, sier Kjetil Holstad, Product Manager ved Tine Meieriet på Jæren.

Det er ikke bestemt nøyaktig hvor teknologien skal testes, men det vil ifølge Hollerud Helseth være naturlig at de sammen identifiserer hvor den har størst nytteverdi. Tidligere har Intelecy bistått i produksjonen av Jarlsberg-osten.

– Tine er en ideell pilotkunde fordi de har kultur for å teste nye ting. De har også bygd meieriet sitt på Jæren for fremtiden, rigget for å kunne ta i bruk ny teknologi, sier hun, og viser til at dagens gjennomsnittlige effektivitet globalt ligger på på rundt 60 prosent av potensialet, ifølge analyseselskapet CB Insight.

– Digitalisering og effektivisering av industriproduksjon vil ifølge Gartner bidra til verdiskaping på rundt én trillion dollar per år, sier Hollerud Helseth.

Globaler ambisjoner

Intelecy sikter for øvrig mot et globalt marked, men selskapets nesten-avtaler i det asiatiske markedet, fikk ifølge Hollerud Helseth en bråstopp i februar.

– Men vi har partnere i Asia som vi samarbeider godt med, og de har allerede nå begynt å få kontakt med fabrikkene sine igjen, så vi tror dette løser seg, sier hun.

Tross stagnering i salgsprosessen, øynet selskapet en mulighet for å prioritere et nytt prosjekt.

– Dette handler jo om en videreutvikling i å gjøre fabrikkene autonome, og det betyr i teorien at mennesker kan sitte hjemme og drive fabrikken, for å si det noe banalt. Sånn sett har vi fått nye, gode salgsargumenter nå, sier Hollerud Helseth.

– Hvordan ser konkurransebildet ut?

– Det dukker stadig vekk opp nye aktører, som vi undersøker, men samtidig mener vi at vår kombinasjon med særlig teknologi og sikkerhetsekspertise gir oss et fortrinn, sier hun og legger til:

– Vår teknologi er også tilpasset de eksisterende og mest brukte industri-systemene, noe gjør at vi kan ta markedsandeler over hele verden.