Equality Check med solid brukervekst i krevende debutår: Nå planlegger likestillingsgründerne å hente mer penger

Nå har selskapet til Isabelle Ringnes og Marie Louise Sunde Storbritannia og en ny emisjon i kikkerten.

Publisert

– For et år siden var det nesten bare et konsept, to gründere og en CTO. Produktet var ikke i nærheten av ferdigutviklet. Tross av korona, har mye skjedd det siste året, sier med-gründer av Equality Check, Isabelle Ringnes.

Etter en emisjon på 5,2 millioner kroner i januar 2020, fikk Ringnes og medgründer Marie Louise Sunde kapital til å bygge selskapet videre.

Selv omtaler duoen Equality Check som en «Tripadvisor» for mangfold og likestilling på arbeidsplassen. Plattformen har vært aktiv siden sommeren 2019, men det var først i januar 2020 den ble lansert for fullt.

Siden den gang kan selskapet vise til solid brukervekst, til tross for en umiddelbar nedtur da pandemien traff Norge.

Plattformen viser nå 305 selskaper og bedrifter, rangert etter hvor gode de er på mangfold og inkludering. Det er gjort 8500 vurderinger fra nåværende og tidligere ansatte i de respektive selskapene. Til sammenligning besto databasen av kun 100 selskaper og 3000 vurderinger for 10 måneder siden.

Ingen omsetning - henter penger

Brukerveksten har derimot ikke gitt mynt i kassen. Det var heller ikke planen, ifølge gründerne.

– Som for så mange andre, har det vært et krevende år for oss. Men vi hadde flaks i den forstand at vi nettopp hadde foretatt en emisjon og uansett ikke skulle ha omsetning, sier Ringnes.

– Vi har jobbet med B2C-vekst, og vi har ikke beregnet å ha noen inntjening i år. Da vi gjorde emisjonen i januar, var planen å bygge produkt. Nå skal vi starte med salg og gjøre en ny emisjon, forteller Sunde.

Sunde og Ringes har ambisjoner om å frisk kapital innen mai. Hvor mye de ønsker å hente inn, og andre detaljer, vil de ikke kommentere ennå.

Trenger mer data

For å tjene penger vil Equality Check selge pakker til bedrifter, som gir innsikt i hvilke utfordringer selskapene har innenfor mangfold og likestilling. Oppstartsselskapet tilbyr også løsninger på hvordan selskapene kan forbedre situasjonen. I tillegg jobber de med nye tjenester, som sammenlikning av lønn, og likestilling og mangfold på tvers av bransjer og selskaper.

For at Equality Check skal bli et et like naturlig stoppested for alle arbeidstakere- og søkere, som Tripadvisor er for reisende, trengs store mengder data fra både bedrifter og privatpersoner. Gründerene forteller at det er tar tid, men selskapet er godt i gang med å utvide grunnlaget for innhentingen:

I mai introduserte Equality Check plattformen i Sverige, og gründerne har lenge vært åpne om sine globale ambisjoner. Nå er Storbritannia i kikkerten, hvor de har leid inn en konsulent.

– Vi ønsker også å ansette flere, blant annet for å få et permanent team i landene vi går inn i, sier Ringnes.