Bård Myrstad i Simplifai og Kjersti Kanne i Elop.

Elop kjøper AI-selskapet Simplifai

Det norske Merkur Market-noterte teknologiselskapet Elop har inngått en intensjonsavtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i AI-selskapet Simplifai.

Publisert Sist oppdatert

– Vi skal fortsatt levere AI-løsninger til en rekke bransjer inkludert bank, finansielle tjenester og forsikring, men partnerskapet med Elop gir oss også tilgang til et gigantisk globalt marked med enormt potensial for datafangst fra kritisk infrastruktur, sier Bård Myrstad, administrerende direktør i Simplifai.

I tillegg muliggjør partnerskapet en akselerasjon av Elops utvikling av datadrevne tjenester for overvåkning og vedlikehold av infrastruktur, samt gir Elops aksjonærer tilgang til et hurtigvoksende marked for kunstig intelligens (AI).

– Samarbeidet med Simplifai forsterker ambisjonen vår om å bli et vekstselskap som tilbyr datadrevne løsninger for bedre innsikt i- og optimalisert vedlikehold av kritisk infrastruktur, sier Kjersti Kanne, administrerende direktør i Elop i en melding.

Fortsetter som frittstående selskap

Elop har utviklet og patentert en ultralydteknologi for inspeksjon og kartlegging av kritisk infrastruktur. Elops ultralydskanner og skybaserte løsning vil i tråd med planen lanseres kommersielt i desember i år.

Den største langsiktige verdien for Elop, infrastruktureiere og samfunnet ligger imidlertid i datafangsten som muliggjør overvåkning av kritisk infrastruktur. Sistnevnte er en katalysator for å konvertere data til unik innsikt.

Gjennom samarbeidet med Simplifai får Elop tilgang til teknologiske- og kommersielle ressurser som gjør selskapet i stand til å bevege seg enda raskere i retning av en kommersielt levedyktig, datadrevet og skybasert software-as-a-service forretningsmodell.

Elops strategiske samarbeid med Cognite fortsetter som før, hvor Elop utvikler sine programvareløsninger på toppen av Cognites industrielle dataplattform.

– Planen vår er at andelen gjentakende inntekter fra brukerbaserte lisenser skal øke gradvis fremover. Samarbeidet med Simplifai gir oss tilgang til teknologi og kompetanse som gjør denne forretningsplanen enda mer robust, samtidig som investeringen er attraktiv på egen kjøl, sier Kjersti Kanne i en pressemelding.

Simplifai fortsetter som et frittstående selskap også etter transaksjonen.

Slik blir transaksjonen

Intensjonsavtalen mellom Elop og Simplifai er basert på at Elop tar over alle aksjene i Simplifai in en 100 prosent aksjebasert avtale.

Simplifais aksjonærer vil motta et vederlag som gjenspeiler en eierandel på 22 prosent av aksjene i den kombinerte virksomheten etter at transaksjonen er gjennomført.

Verdsettelsesprinsippene i intensjonsavtalen er basert på tilsvarende langsiktige vekstprognoser for begge selskaper, med inntekter og lønnsomhet i stor grad drevet av programvaretjenester.

Selskapene skal nå fremforhandle en aksjekjøpsavtale, som forventes å bli signert i inneværende kvartal. Transaksjonen er betinget av en vellykket selskapsgjennomgang av Simplifai, styregodkjenning fra Elop og Simplifai, og ekstraordinær generalforsamling i Elop.