Sosiale entreprenører

Disse er tatt opp i samfunns-akseleratoren Impact Startup

Denne gangen er hensikten at selskapene har internasjonale ambisjoner og raskt kan nyttiggjøre seg det nordiske nettverket.

Marte Sootholtet er daglig leder i Impact Startup
Marte Sootholtet er daglig leder i Impact Startup
Publisert Sist oppdatert

Impact Startup ble skilt ut som et eget selskap fra Ferds Sosiale entreprenører. Målet er å bygge et selvstendig miljø som kan få flere sosiale entreprenører i den tidligste fasen i gang.

De siste fire årene har Impact Startup og daglig leder Marte Sootholtet hatt flere enn 70 selskaper innom.

En gjennomgang fra 2021 viste at selskapene som gjennomgår akseleratorprogrammet vokser, bruker mer tid på salg, øker omsetningen og styrer etter effekten de skaper for målgruppene sine.

Nå har de tatt opp neste «klasse»:

  • Pletly - jobber for å styrke stemmen til de med svak eller ingen evne til å kommunisere med ord.
  • KLAR Kompetanse - enkle og intuitive læringsressurser som er tilpasset fremtidens skole og arbeidsliv. KLAR app lærer flerspråklige fagspråket de trenger på en enkel, oversiktlig og innovativ måte.
  • MedLytic - inviterer helsepersonell til å bidra med kunnskap og erfaringer i utviklingen av innovative verktøy og tjenester!
  • DentaApps - Tannhelsehjelpen skal bli offentlig sektors samhandlings- og kompetanseplattform for munnhelse.
  • Digna AS - Gjør offentlig informasjon tilgjengelig for innvandrere gjennom kulturell oversettelse. Målet er at de skal kunne lykkes raskere i et nytt samfunn.

Til sammen akselerert nesten 100 startups i Norden

Sootholtet forteller at de fem norske selskapene som er inne i akseleratoren denne runden får tilgang til ekspertise på kunsten å knytte den kommersielle veksten sammen med dokumenterbar samfunnseffekt.

– Denne gangen jobber vi tett sammen med våre nordiske partnere i Den Sociale Kapitalfond og Prosper som er ledende på feltet i henholdsvis DK og Sverige. Tilsammen har vi akselerert nesten 100 impact startups i Norden og kjenner våre respektive markeder godt. Forretningsutvikling i tungvektsklassen kombinert med skreddersydd opplegg for å måle og styre etter samfunnseffekt tilbyr vi nå selskapene fra Norge, Sverige og Danmark på tvers.

Tannhelsehjelpen satser på å spre kunnskap digitalt

DentaApps Tannhelsehjelpen er en digital løsning som skal bidra til at helsepersonell og andre har den nødvendige kompetansen om tann- og munnhelse. Bakgrunnen er eldrebølgen og forventningen om en dobling av antallet over 70 år de neste fire tiårene.

Ellen-Merethe Høgsæt, grunnlegger av DentaApps, så et tydelig behov for bedre kompetanse og større fokus på tann- og munnhelse.

– Vi setter stor pris på å få delta i Ferds Impact StartUp Nordic! Det er en anerkjennelse å sammen med de andre selskapene som skal delta, få mulighet til å lære mer om hvordan vi på best mulig måte med våre prosjekter kan hjelpe til med å utvikle samfunnet i en bærekraftig retning. Vi gleder oss til å se hvordan vår plattform Tannhelsehjelpen kan bidra til å sette fokus på munnhelse som en del av generell helse og gi lik kompetanse til helsepersonell for å forebygge munnhulesykdommer, sier hun.

Tilgang på nordisk kapital

En viktig side ved arbeidet til Impact Startup er å hjelpe selskapene med å finne investorer.

– Selskaper med løsninger på sosiale utfordringer i Norden vet vi er underfinansiert. Løsninger som faktisk skaper positiv sosial verdi trenger kapital for å vokse. Vi må investere i en grønn fremtid, men vi trenger også å investere i en rettferdig, inkluderende og helsebringende fremtid. At nordiske og internasjonale investorer kan møte løsninger på nordiske velferdsutfordringer i ett program, mener vi kan bringe mer oppmerksomhet til mulighetene som ligger i disse.

Sootholtet er klar på at det var flere gode startups enn plasser i programmet denne runden.

– De som kom inn, utmerket seg ved å ha tydelige verdiforslag som kan løse et prioritert problem for en underbetjent målgruppe og for samfunnet. Vi hadde gode rådgivere også fra Danmark som kunne bidra med validering av problem og løsning fra deres markeder.

Fra små grupper til internasjonale ambisjoner

Impact StartUp har tidligere jobbet med selskap som kan skape dyp og varig endring i mindre grupper ofte med lokal samfunnseffekt, men med forretningsmodeller som er tunge å skalere.

– Denne gangen er hensikten at selskapene har internasjonale ambisjoner og raskt kan nyttiggjøre seg det nordiske nettverket. Det er våre partnere som velger selskapene til akseleratoren, så deres investeringsmandater og interessefelter vil også påvirke hvem som kommer inn i Impact StartUp, sier Sootholtet.

For tidlig å si noe om effekt

– Utviklingssjef i Ferd Sosiale Entreprenører uttalte sist til Shifter at måling av impact blir den nye valutaen. Er det noen av disse opptatte selskapene som måler impact på en ny og bedre måte?

– Disse selskapene er tatt inn i programmet fordi vi mener de kan skape stor positiv forskjell på viktige problemstillinger. Men hvordan måle det og strukturert samle dokumentasjon som kan brukes for å ta gode beslutninger som gjør at selskapet produserer mer av de positive resultatene, og korrigerer for de negative? Vi tror på å systematisere datafangst og jobbe med gode analyser som gir troverdighet og etterrettelighet for kunden og investorer. Det trenger ikke være så komplisert, det er enkelt sagt god kvalitetskontroll, sier Sootholtet.

– Vi får mange positive tilbakemeldinger om verdien av å jobbe med et godt kunnskapsgrunnlag for impact management for deretter å sette data i system. Har man en softwareløsning muliggjør det selvfølgelig mer automatisering, men dessverre finnes det ikke noen perfekt løsning som norske startups kan implementere for impact management slik vi kan for økonomistyring. Intet system er bedre enn den inputen du har tilgjengelig. Vi ser frem til å starte der sammen med eksperter fra hele Norden!

Powered by Labrador CMS