Finansdepartementet (FD) i Regjeringskvartalet i Oslo.

Departementet om ny tolkning av Skattefunn-reglene: Ingen nye anslag, og ingen kontakt med ESA

Myndighetene har ikke undersøkt hvordan den nye fortolkningen av Skattefunn-reglene vil slå ut for FoU-virksomhetene til norske startups.

Publisert

Som Shifter rapporterte denne uka, advarer advokater mot en ny fortolkningen av regelverket knyttet til Skattefunn, kan ramme startups hardt.

Finansdepartementet forteller nå at de ikke har noen oversikt over hvor stor andel av støtten som er utbetalt hittil, hadde blitt godkjent med den nye fortolkningen, ei heller anslag på hvordan den nye fortolkningen vil påvirke antallet søkere og samlet støtte gjennom Skattefunn.

«Det er krevende å vurdere hvor stor betydning akkurat denne fortolkningen vil ha. Det vil blant annet være usikkert i hvilken grad de som i utgangspunktet anses å være 'i vanskeligheter', vil innrette seg slik at de likevel ikke omfattes av bestemmelsen,» skriver statssekretær Magnus Thue i en epost.

Advokat Daniel Høgtun i Selmer uttrykte tidligere denne uken at nær sagt alle startups som driver med FoU risikerer å miste muligheten til å motta denne millionstøtten fra og med neste år. Samtidig skisserte han tre muligheter gründere har.

Nå råder departementet alle bedrifter som driver FoU-aktiviteter og vil søke om Skattefunn-støtte, til å gjøre seg kjent med de nye EU-bestemmelsene om «foretak i vanskeligheter».

Samtidig forteller statssekretær Thue at det for tiden ikke er noen dialog mellom departementet og ESA om hvordan bestemmelsene skal forstås.