eldrebølgen

Denne næringen er spådd å bli landets største, men flere må tørre å ta tak, mener investeringssjef

– Vi må stokke om kortene, sier Espen Daae i Ferd Sosiale Entreprenører, og viser til et skrikende behov for innovasjon i helse- og eldreomsorgen.

– Det er kanskje lettere for en investor å regne på en batterifabrikk eller solcellepark, for det ligner på det vi er vant til, sier Espen Daae, investeringssjef i Ferd Sosiale Entreprenører.
– Det er kanskje lettere for en investor å regne på en batterifabrikk eller solcellepark, for det ligner på det vi er vant til, sier Espen Daae, investeringssjef i Ferd Sosiale Entreprenører.
Publisert

Nylig varslet Gunnar Bovim, som leder regjeringens helsepersonellkommisjon, at vi fremover må forvente færre ansatte per pasient i helseomsorgen.

«Det hjelper ikke med en milliard her og en milliard der. Det blir færre ansatte per pasient. Den erkjennelsen må vi ta med oss på alle nivå», siterte NRK ham på.

Bovim mener videre at vi ikke kan «importere» oss fra problemet; en tanke han deler med blant andre Espen Daae, investeringsansvarlig i Ferd Sosiale Entreprenører.

– Vi må løse problematikken på andre måter enn å importere helsearbeidere fra land som er dårligere stilt enn oss, sier han til Shifter.

Daae viser særlig til den lenge varsla eldrebølgen.

Sterk økning i andelen eldre frem mot 2060, kan ifølge SSB føre til at helse- og omsorgstjenester blir en av de største vekstnæringene i Norge.

Da må vi stokke om kortene, mener Daae, også i de norske investeringsmiljøene.

– Lettere for en investor å regne på en batterifabrikk eller solcellepark

Ferd Sosiale Entreprenører har siden 2009 investert i nettopp «sosiale entreprenører», herunder selskaper som både gir en sosial og økonomisk effekt i samfunnet.

I porteføljen står selskaper som Gammel Nok, Motitech, Generasjon M og No Isolation.

Se egen faktaboks om disse selskapene.

Felles er målet om å skape en bedre eldreomsorg, enten det er via teknologi eller en enklere formidling av ressurser.

Portefølje-selskapene:

  • Gammel Nok: "Mange mennesker over 50 år faller ufrivillig utenfor arbeidsmarkedet. Dette er ikke bærekraftig for velferdssystemet og samfunnet trenger denne arbeidskraften. Gammel Nok hjelper seniorressurser med å skaffe seg arbeid og til å bli lengre i arbeidslivet."
  • Motitech: "Med en aldrende befolkning og press på ressursene i velferdssamfunnet er det viktig å ta i bruk nye og innovative løsninger for å forebygge skader, forbedre helse og øke livskvaliteten. Motitech tilbyr innovative treningsløsninger for eldre og personer med demens."
  • Generasjon M: "Generasjon M hjelper ungdommer inn i arbeidslivet, samtidig som de bidrar til å redusere ensomhet og inaktivitet blant eldre."
  • No Isolation: "Sosial isolasjon og ensomhet rammer ofte hardest de mest sårbare gruppene i samfunnet. To av de mest utsatte gruppene er eldre over 80 år og barn og unge med langtidssykdom. No Isolation jobber for å redusere ufrivillig ensomhet og sosial isolasjon gjennom å utvikle unike og tilpassede digitale kommunikasjonsløsninger."
    Kilde: Ferd Sosiale Entreprenører

Daae erfarer en del usikkerhet knyttet til lignende selskaper blant norske investorer.

– Det er mange som ser potensialet, men en av grunnene til at ikke så mange investorer har satset ennå, er nok at de ikke har sett noen store gjennombrudd hvor noen har klart å få skala på det.

– Begynner det å haste?

– Ja, det tenker jeg.

– Det er kanskje lettere for en investor å regne på en batterifabrikk eller solcellepark, for det ligner på det vi er vant til. Det å finne gode løsninger, som en privat investor innenfor helsesektoren, er komplekst. Det er også mye politisk styring på dette, og kanskje ikke alltid like forutsigbart.

Bør likevel flere tørre å ta ta tak?

– Ja, absolutt. Flere bør tørre å ta tak. Vi forsøker å vise litt vei og kanskje inspirere litt. Jeg ser at dette kommer til å bli en viktig komponent fremover, men det tar tid, og det er vanskelig å få skala på det.

– Enten er du avhengig av offentlige anbud og store anskaffelser, eller så er du avhengig av å få de inn i byggeprosjekter - og igjen; da skal noen betale for det.

– Innovasjonen må skje på begge sider

Daae mener vi først må erkjenne at innovasjonen foregår flere steder.

– Teknologi er selvfølgelig viktig, men noen tjenester er vanskelig å innovere med teknologi. Vi har jo sett skrekkeksempler på hvordan en gammel dame ikke forstår pille-automaten sin og ender opp med ikke å få medisinering, sier han og viser til Brennpunkts «Omsorg bak lukkede dører».

Daae sier:

– Mye kan løses med teknologi, men mye må også løses med varme hender. Vi mener innovasjonen må skje på begge sider; både hvordan du øker kompetansen og hvordan du tilbyr tjenester på en annen måte, i tillegg til helt nye løsninger og digitalisering av tjenester.

Han advarer også investorer som beveger seg over på feltet, om å være ekstra tålmodige.

– En litt personlig observasjon er også at venture capital-modellen fungerer godt på ren teknologi, hvor man dyrker frem «unicorns» og ikke bryr seg så veldig mye om selskapene som feiler på veien. Men når du jobber med mennesker, er det ikke like greit at selskaper som skaper «impact» ikke får lov til å overleve, sier Daae.

– «Winner takes it all»-modellen har noen utfordringer på «impact»-spacet.

– Mange små selskaper kunne med fordel ha funnet seg en partner

Til gründere som ønsker å operere i kategorien, råder investeringssjefen:

– Det nytter ikke tro at du skal starte et selskap én dag, og lande en offentlig kontrakt dagen etter. Du må ha med deg langsiktige investorer og partnere.

Det er ifølge Daae også viktig å bygge slike selskaper edruelig.

– Du må rigge deg for at dette vil ta lang tid. Jeg ser også mange små selskaper på dette området, som med fordel kunne ha funnet seg en partner eller samarbeidet med andre selskaper på feltet, sier han.

Fra Ferds første investering i Gammel Nok i 2017, har han dog sett en positiv utvikling.

– Jeg ser at det kommer flere og flere som ønsker å legge til rette for hjemmebasert omsorg. Det er jo en villet politikk fra myndighetene - og sånn sett naturlig at det dukker opp selskaper som satser på for eksempel sensorteknologi. Mange ønsker å legge til rette for at man kan ha forsvarlig hjelp i hjemmet, sier Daae.

Shifter skrev nylig om ett år gamle Pinova, et selskap som ved hjelp av sensorer og kunstig intelligens ønsker å legge til rette for at eldre kan bo enda lenger hjemme.

To år gamle Ping4Help ønsker på sin side å effektivisere sykehuspersonalet.

– Jeg er optimistisk. Mange aktører har begynt å satse på dette, også investeringsmiljøer internasjonalt. Så det er positive tegn, sier Daae.

Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.

Ja, takk!

Powered by Labrador CMS