Magnus Valmot i Ardoq.
Magnus Valmot i Ardoq.

Ardoq dobler inntektene, men nå åpner sjefen opp om at ikke alt har vært like lekende lett

Magnus Valmot valgte å stenge ned Sverige-kontoret, og brukte kreftene i USA i stedet.

Publisert Sist oppdatert

De årlige abonnementsinntektene doblet seg i fjor, og ligger nå på 4,5 millioner dollar for det Oslo-baserte teknologiselskapet. Men mens pengene renner inn som aldri før, og antall ansatte har steget kraftig, har det også vært tøffe stunder på veien. Nå åpner toppsjefen Magnus Valmot opp om det som har vært en krevende satsing i den svenske hovedstaden.

– Ekspansjonen til Stockholm lærte oss en del om forskjellene i å drive business utenfor Norge, og til slutt måtte vi konkludere med at dette ikke gikk fort nok fremover med de ressursene vi hadde tilgjengelig, forteller Valmot.

Vanskelig marked

I tillegg til lange og konsensusorienterte kjøpsprosesser, så opplevde Ardoq at våre svenske naboer ikke så på “made in Norway” som noen særlig fordel. Kort fortalt har Ardoq utviklet et verktøy som gjør at kundene kan få oversikt over hvordan hele bedriften henger sammen – en slags digital tvilling av organisasjonen, som kan vise hvordan svikt i en del av systemet kan påvirke andre deler.

– Vi tenkte at det ikke ville være så mye vanskeligere å selge i Stockholm enn i Trondheim. Men går du til Sverige, så er ikke norsk software-teknologi så jævla kult, sier Ardoq-sjefen.

Han mener det definitivt er et svensk marked for løsningene for systemarkitektur selskapet utvikler. Gjennom 2018 og starten av 2019 så de imidlertid at satsingen i Stockholm ville kreve mer ressurser enn Ardoq hadde tilgjengelig for dette markedet.

Snudde seg til USA

Ardoq besluttet å stenge ned kontoret, og heller satse tyngre i USA.

– Det er jo morsommere å legge til noe enn å ta bort, men man være var på signalene om at man ikke får rett i alt man gjør, og være villig til å ta konsekvensen av det, sier Valmot.

Han viser til at det amerikanske markedet for enterprise-software er enormt, og nesten dobbelt så stort som det europeiske. Den potensielle gevinsten av å gi jernet i USA kan derfor være stor. Og mens “made in Norway” ikke var noe salgsargument i Sverige, så ser det at amerikanerne responderer godt på dette.

– Skandinaviske produkter og selskaper signaliserer gjerne kvalitet i dette markedet, og det er definitivt noe vi drar nytte av.

Erfaringer de tok med seg

Det er heller ikke slik at Ardoq-sjefen ser på Sverige-eventyret som bortkastet tid og sløsing med ressurser, selv om det til slutt viste seg å være en blindvei. Erfaringene derfra har gjort at de er mer på vakt når de nå girer opp i Nord-Amerika.

– Uten erfaringene vi gjorde oss med ekspansjoner til både Sverige, Danmark og Storbritannia, så tror jeg flere ting kunne gått galt under vår satsing i USA, sier Valmot.

Blant annet er det viktig å ha egne folk på bakken, og at nøkkelpersoner blir med for å bygge opp det nye teamet og markedet. Det handler om å bygge videre på kulturen, med de som har “Ardoq-sjela” i seg.

Den grundige onboardingen

– Det er også veldig viktig å investere tungt i opplæring av nye ansatte, for å få dem inn i selskapets arbeidsmåter fortest mulig. Topptalent trenger gjerne ikke å få ting inn med teskje, men det er naivt å tro at de kommer raskt opp å gå uten en solid onboarding. Jeg tror mange undervurderer dette, og det gjorde vi også da vi bygget de første kontorene våre.

Ardoq fortsetter å sende nøkkelpersoner ut av Norge, og når selskapet nå speeder opp i USA, flytter salgssjefen Ralph Natter Berg over til New York.

– Det som satt i veggene og var implisitt for teamet da vi var 12 personer på StartupLab, flyr ikke lenger med 70 mennesker over hele verden.

Grepene for å holde sammen

Ardoq har også andre metoder for å sørge for at fellesskapet går i samme retning, tross rask ekspansjon. De har to ukentlige sammenkomster der de ansatte samles, og de ansatte på de internasjonale kontorene deltar på video. Hver fredag har de en seanse der de presenterer «seire» i uka som gikk. Og hver mandag har de en kickoff med annonseringer og hva som er viktige tema for uka de har foran seg. Alt sammen tas opp på video for de som ikke får det med seg live.

– Når man slutter å ha et forhold til utfordringene til sidemannen, eller det som foregår i et annet land, da begynner ting å gå galt.

Han viser til hvordan verdier må skrives ned, og at man ikke lenger kan ta det for gitt at alle har fått med seg alt. Ting må være tydeligere - være nedtegnet og tilgjengelig.

– Repetisjon er «the mother of all learning”. Du kan kanskje føle at du kjeder folk hvis du sier noe for 16. gang, men det er alltid noen som oppfatter det for første gang.

Rekruttering i USA

Særlig i rekrutteringen av nyansatte er det viktig å formidle hva kulturen i selskapet er, i Ardoq oppsummert med slagordet «bold, caring and driven».

I lang tid har Ardoq nytt godt av jungeltelegrafen og sitt gode navn og rykte når de har rekruttert tidligere kolleger, bekjente og kolleger av kolleger i Oslo. På USA-kontoret har ikke selskapet det samme nettverket som i Norge, og har i større grad måtte bruke headhuntere til ansettelser

– Det er kostbart, men prisen for ikke å finne riktig talent kan være «make it or break it», sier Valmot.

De har testet ut flere ulike headhuntere, som har bidratt med kandidater av vekslende kvalitet.

– Man kan ikke bare ta med norsk mentalitet til USA, og det er viktig å forstå hvordan folk tenker, og hvordan systemet er annerledes.

Investorer tar kontakt

Mens de vokser i antall ansatte, sikter de nå mot å hente ny kapital til høsten. Forrige gang var i februar i fjor, og i så måte følger de et ganske vanlig 18-månedersintervall.

Valmot forteller at inntektsveksten har trigget interesse fra internasjonale investorer, som allerede nå lurer på når neste runde kommer.

– Vi ser at vi begynner å komme på radaren til investorer utenfor Norge. Det virker til at de store investorene er mindre opptatt av å kaste penger etter vekst. De ser mer etter selskaper hvor oppskriftene sitter, og som er klare for å akselerere.

Han erkjenner at det er en del koder som må knekkes først.

– I så måte er det viktig med investorer som har erfaring med å bygge internasjonale software-selskaper, det vil gjøre at vi har en større sjanse for å lykkes.

Powered by Labrador CMS