Statusbudsjettet 2024

Alle detaljene om gründerbudsjettet

Vi samler de viktigste punktene i statsbudsjettet for gründere, investorer og andre innovatører.

F.v. oppe: Siri Kalvig i Nysnø Klimainvesteringer, næringsminister Jan Christian Vestre og statsminister Jonas Gahr Støre, Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli, og Ann-Tove Kongsnes i Investinor.
Publisert Sist oppdatert

Regjeringen Støre legger frem sitt forslag til statsbudsjett for 2024 fredag 6. oktober kl. 09.00. 

Vi går samler de viktigste punktene for oppstartsmiljøet her. I dagene før fremleggelsen har det kommet noen lekkasjer, blant annet om en grønn industripakke på 15 milliarder kroner (hvorav mesteparten er lån og garantier).

Saken oppdateres fortløpende!

Investinor:

 • Den statlige startup-investoren blir tilført 150 millioner kroner, som er åtte millioner kroner mer enn i fjor. LES SAKEN.

Nysnø Klimainvesteringer:

 • Statens klimainvestor får et historisk løft på 1,85 milliarder kroner. MERK: Dette ligger ikke inne i budsjettforslaget for 2024, men er noe regjeringen skal komme tilbake til i nysalderingen av 2023-budsjettet. LES SAKEN.

Innovasjon Norge:

 • Tilskuddsordningene for gründere og vekstselskaper økes med 70 millioner kroner.
 • Rammen for lavrisikolån til industriprosjekter økes med én milliard kroner.
 • Det øremerkes én milliard kroner over fem år for støtte til utvikling av batteriprosjekter av «felleseuropeisk interesse».
 • Innovasjon Norge og det øvrige virkemiddelapparatets nærvær internasjonalt skal styrkes, gjennom en økning på 45 millioner kroner til arbeidet med å fremme norsk eksport. 

Siva:

 • Statens selskap for industrivekst får én milliard kroner ekstra til investeringer i grønne fabrikkbygg. MERK: Dette ligger ikke inne i budsjettforslaget for 2024, men er noe regjeringen skal komme tilbake til i nysalderingen av 2023-budsjettet.

Eksfin:

 • Selskapet som tilbyr lån og garantier for å realisere eksportprosjekter, øker rammene med 10 milliarder kroner.
 • Det tildeles også 26 millioner kroner ekstra til den såkalte katapult-ordningen til selskapet, som skal bidra til at bedrifter kan teste nye løsninger for å gi raskere industriell vekst og utvikling i Norge. Pengene skal blant annet dekke nødvendig oppgradering av teknisk infrastruktur, og utstyr til testfasiliteter, samt en utredning av hvordan helsenæringen bedre kan benytte ordningen.

Skatter og avgifter:

 • Innslagspunktet for den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften på høye lønninger økes fra 750.000 kroner til 850.000 kroner. Satsen er på fem prosent på delen av lønningen over innslagspunktet, og har blitt pekt på som et hinder for å ansette nødvendig spisskompetanse i vekstselskaper.
 • Formuesskatten justeres litt. Mange næringseiendommer har ifølge regjeringen for høy verdi på papiret, og eiere får nå muligheten til å dokumentere lavere verdi. Ellers videreføres ordningen, noe som innebærer et bunnfradrag på 1,7 millioner kroner (3,4 millioner for ektepar), og et innslagspunkt på 20 millioner kroner for andre skattetrinn.

Offentlige anskaffelser:

 • Klima- og miljøhensyn skal som hovedregel vektes med minimum 30 prosent i offentlige anskaffelsesprosesser fra 1. januar 2024. Direktoratet for forvalting og økonomistyring (DFØ) får 10 millioner kroner for å bygge opp kompetansen på dette området hos innkjøperne.

Konkurransetilsynet:

 • Tilsynsmyndigheten har vært sentral i flere gründersaker, deriblant spetakkelet rundt oppkjøpet av Nettbil. Nå foreslår regjeringen å øke bevilgningen med seks millioner kroner, for å styrke Konkurransetilsynets rolle i den grønne omstillingen, samt satsingen på dagligvare, der Oda har vært en uttalt aktør.

Forskning:

 • Tilskuddet til næringsrettet forskning under Norges forskningsråd foreslås økt med 101,7 millioner kroner. Økningen går i hovedsak til ordningen med Innovasjonsprosjekter i næringslivet (IPN) og til de teknisk-industrielle instituttene.
 • Det foreslås å bruke minst én milliard kroner over fem år på forskning på kunstig intelligens, digital sikkerhet og samfunnskonsekvenser av teknologiutviklingen. Satsingen ligger under Norges forskningsråd.


Få gratis nyhetsbrev

Abonner på Shifters nyhetsbrev for de siste nyhetene, trendene og analysene.