CEO Øyvind Birkenes og CFO Erik Lundby i Airthings

Airthings hentet storrunde før børs: Prises til 2,2 milliarder

Bruker Merkur Market som et trinn på veien til hovedlisten.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag opplyste selskapet at de ville gjennomføre en rettet emisjon på opp til 870 millioner kroner i forbindelse med noteringen, som skal skje 30. oktober.

Nå er emisjonen lukket på 865 millioner kroner, skriver selskapet i en melding.

I emisjonen ble det utstedes omtrent 37 millioner nye aksjer og 600.000 aksjer som følge av benyttede opsjoner, til sammen verdt 500 millioner kroner. Prisen per aksje var 13,50 kroner.

Etter emisjonen vil selskapet ha drøyt 170 millioner aksjer. Det gir en markedsverdi på 2,3 milliarder kroner basert på emisjonskursen på 13,50 kroner.

Emisjonen vakte ifølge meldingen stor interesse fra norske, nordiske og internasjonale institusjonelle investorer, ble betydelig overtegnet og inkluderte «hjørnestensinvesteringer» fra DNB Asset Management, Eika Kapitalforvaltning, Handelsbanken Fonder og CentraGruppen, samt de eksisterende aksjonærene Storebrand Asset Management og KLP Kapitalforvaltning.

I forbindelse med emisjonen solgte samtlige eksisterende aksjonærer seg ned 25 prosent, i det Øyvind Birkenes beskrev som et «solidarisk nedsalg».

I sommer planla selskapet å gå på hovedbørsen tidlig neste år, og ifølge Birkenes er hovedlisten fortsatt planen.

– Planen var egentlig hovedlisten i første kvartal neste år, men det er et lengre løp. Vi ser at vi vokser veldig raskt, spesielt på B2B, og at vi må skalere opp mye raskere. Vi så at det er en kortere prosess å gå på Merkur, så da bestemte vi oss for å gå dit først, og så opp på hovedlisten etter hvert, forteller Øyvind Birkenes, administrerende direktør i Airthings til Shifter.