Daglig leder Åsmund Furuseth i Kahoot ringer i bjella på Oslo Børs torsdag 10. oktober 2019. Selskapet ble notert på Merkur Market.

Merkur Market eksploderer: Dette bør du vite før du investerer

Merkur Market har hatt en enorm vekst i 2020 og flere børsnoteringer venter ut året. – Folk kaster penger etter selskapene på Merkur Market, sier investeringsdirektør i Nordea.

Publisert

Mange selskaper ser at Merkur Market er en enkel vei til å hente kapital, og den sisten tiden har aksjene på denne markedsplassen hatt en fenomenal vekst.

Med små grep sammenlignet med tradisjonell børsnotering, kan selskapene kjapt noteres når markedssentimentet er riktig.

Denne strategien har blitt tatt i bruk av flere. Bare siden nyttår har det blitt notert 18 selskaper på markedsplassen. Dermed er det totalt notert 40 noterte selskaper på Merkur Market.

Det er ikke bare de nynoterte selskapene på markedsplassen som har fått et løft.

Den gjennomsnittlige, ikke-vektede prosentvise aksjeavkastningen for selskapene som var notert før 2020 på Merkur har vært 22,8 prosent så langt i år.

Til sammenlikning er Hovedindeksen på Oslo Børs ned rundt 9,2 prosent i den samme perioden.

Dette er Merkur Market

 • Oslo Børs har fire markedsplasser for aksjer: Merkur Market, Oslo Axess og Oslo Børs, samt den såkalte NOTC-listen som består av unoterte aksjer.
 • Merkur Market er en markedsplass med færre krav og lavere kostnader enn hovedlisten og Oslo Axess.
 • Noterte selskaper blir kontinuerlig markedsovervåket av børsen.
 • Aksjehandel foregår i systemet Millennium Exchange.
 • «Merkur» eller «Mercurius» er for øvrig den romerske guden for kjøpmenn og handel. En statue av guden pryder plassen utenfor børsbygget.

Kilde: Oslo Børs, e24

Selskapene blir kastet penger etter

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management mener at stemningen i markedet har slått positivt ut for selskapene på Merkur.

– Folk kaster penger etter selskapene på Merkur Market for tiden, sier Næss.

– Hvor lenge kan det vare?

– Det er vanskelig å si. Vi så noe lignende på slutten av 90-tallet, da vekstselskaper fikk en enorm prising under dotcom-boblen. Hvis selskapene ikke leverer som forventet, så blir de hardt straffet, sier Næss.

Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Managment forteller at selskapene på Merkur Market har en høy prising.

Investeringsdirektøren presiserer at overvekten av selskapene på Merkur Market er vekstselskaper, noe som gjør at de får en høy prising fra såkalt fundamental aksjeanalyse.

– Selskapene på Merkur er ekstremt høyt priset ut fra fundamentale tall.

Næss forteller at det også for tiden ikke virker som at man oppnår spesielt lavere prising ved å være notert på Merkur i forhold til for eksempel hovedlisten på Oslo Børs.

– Når man ser på hvor godt de er tatt imot, så er det ingenting som tyder på at det er en rabatt på Merkur i forhold til hovedlisten på Oslo Børs. Da kan det være like greit å være der, sier Næss.

Han påpeker imidlertid at man ikke kan vite helt sikkert hva markedsverdien ville ha vært om de samme selskapene var notert på hovedlisten.

– Et stort spekter av investorer har fått øyene opp

Kommunikasjonssjef Geir Harald Aase i Oslo Børs forteller at han har merket seg godt at Merkur Market har fått kraftig løft. Han peker på at det særlig er tilretteleggere og banker, som hjelper selskaper med å gå på børs, som er pådrivere for noteringene.

– Bankene og meglerhusene foretrekker Merkur Market fordi det er en rask og enkel prosess. De forteller at man lett får tilgang til kapital på Merkur Market, og vi har sett at det stemmer.

Geir Harald Aase i Oslo Børs forteller at mange nå har fått øynene opp for Merkur Market.

– Man ønsker å ta i bruk vinduer der det er gunstig. Det handler om å kunne «smi mens jernet er varmt», og det har vi sett har skjedd mye i det siste. Helt siden april har Merkur virkelig blitt tatt i bruk for å hente kapital, sier Aase.

Aase forteller at det er et veldig stort spekter av investorer som nå har fått øynene opp for Merkur Market. Det gjelder også utenlandske investorer og aktive fond.

Aase forteller også at det har blitt en ny trend med at Merkur Market er det første steget mot hovedlisten på Oslo Børs. Et eksempel er Kahoot!, som skal noteres på hovedlisten i 2021.

Tilveksten av nye noteringer på Merkur Market er langt ifra avtakende.

Av selskaper som har gitt offentlige signaler, forventer Oslo Børs opptil 15 nye noteringer ut året. Det vil si at antallet selskaper som er notert, vil kunne vokse med nesten 40 prosent på Merkur Market.

Blant dem er Easybank, som har slått seg sammen med Brabank, sjakkselskapet Play Magnus og Hexagons hydrogenspinoff Hexagon Purus.

Selskapene som forventes notert på Merkur Market innen utgangen av året

Dette er selskapene som har offentliggjort planene om å noteres på Merkur Market i løpet av 2020:

 • Agilyx (30. september)
 • Easybank (oktober)
 • Mintra (5. oktober)
 • Zaptek (6. oktober)
 • Play Magnus (8. oktober)
 • Teco 2030 (12. oktober)
 • Hexagon Purus (Q4?)
 • Volue (Q4?)
 • Mineral Commodities (Q4?)
 • Arnalax (Q4?)
 • MPC Energy Solutions (Q4?)
 • Ziton (Q4?)
 • GNP Energy (Q4?)
 • GreenCap Solutions (Q4?)
 • Norcod (Q4)

Kilde: Oslo Børs / Geir Harald Aase

Merkur-handelen er over tidoblet hos DNB Markets

Leder for aksjehandelstjenesten på nett og mobilbank Bård Kittelsrud i DNB Markets, forteller til E24 at interessen for markedsplassen har eksplodert

– Handelen har eksplodert nå i september til å utgjøre 20 prosent av alle handlene våre privatpersoner har utført hittil i september. I begynnelsen av året utgjorde Merkur kun én til to prosent av det vi handlet på Oslo Børs, forteller Kittelsrud.

– Vi ser at enkelte av selskapene på Merkur Market, som Quantafuel, Kahoot og de nye Aker-selskapene Offshore Wind og Carbon Capture, er blant de mest omsatte aksjene våre. Merkur Market er særlig populært blant retail-kunder.

Bård Kittelsrud i DNB Markets forteller at 20 prosent av all aksjehandel blant privatkunder foregår på Merkur Market.

Kittelsrud forteller at av de fem mest omsatte aksjene på DNBs nettløsning er Merkur-aksjer på plass to, tre og fire, kun forbigått av Nel, som har noen flere handler enn Quantafuel.

Han forteller videre at handelen på Merkur domineres av fem følgende aksjer, som utgjør 80 % prosent av handelen på Merkur Market hos DNB:

 • Quantafuel
 • Aker Offshore Wind
 • Aker Carbon Capture
 • Kahoot!
 • Lifecare

Høyere risiko

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets fremhever at mange av noteringene på Merkur Market har vært i ESG-segmentet (environmental, social, og corporate governance).

– Mange av disse aksjene har fått en veldig sterk utvikling, men også en veldig volatil utvikling. Aker Offshore Wind har hatt en avkastning på over 40 prosent siste måned, men er ned ti prosent i dag (mandag, journ. anm.). Slike svingninger er ikke vanlig blant mer etablerte selskaper, sier Harper.

Aksjestrategen forteller videre at Merkur-aksjene har fått et løft av lave renter:

– Mye av den forventede inntjeningen til disse selskapene ligger langt frem i tid, og da er det vanskelig å regne en sikker verdi for selskapet. Det er veldig stor volatilitet i slike aksjer. Verdien av disse aksjene stiger når renten er lav. Når rentene er lave blir nåverdien av de fremtidige inntektene mer verdt enn når renten er høy.

Aksjestrateg Paul Harper i DNB Markets forteller at mange av aksjene på Merkur Market er drevet frem av lave renter.

Harper poengterer at hvis man investerer i denne typen aksjer, er det mye høyere risiko enn for mer etablerte.

– Når man har hatt en lang periode med veldig sterk avkastning, er det nok noe sårbart dersom markedet skulle begynne å snu. Da kan det være mange som ønsker å «cashe» inn gevinstene med en gang, sier Harper.

– Selskap som har eksistert og rapportert i mange år, har som regel lavere risiko enn de nye selskapene. Man kan ikke forvente at alle de nye selskapene som har blitt notert på Merkur Market vil klare seg, men de som får det til kan man forvente at vil levere bra avkastning.

Den historisk beste måten å tjene på nye noteringer

Som nevnt skal det etter planen komme rundt 15 flere børsnoteringer i år på Merkur Market.

Robert Næss fra Nordea forteller at den historisk beste strategien for å tjene på børsnoteringer er å være med på tegningen, for så å selge seg ut på slutten av dag én.

– Det vanlige mønsteret er at det går bra den første dagen, og så har det pleid å dabbe litt av etter dag én, forteller Næss.

Næss har gjennomgått avkastningen til 6400 børsnoteringer over hele verden med en størrelse på minst 100 millioner dollar.

Han forteller at mye av veksten for nye noteringer det første året fanges opp allerede den første dagen, slik han nylig beskrev i en gjestekommentar i FA.

– Hvis man kommer inn etter dag én har man hatt en mye dårligere avkastning, historisk, forteller han.

Næss forteller at han imidlertid ikke har gjort en egen analyse for Merkur Market, ettersom markedsplassen kun har eksistert siden 2016, men at man kan forvente mye av det samme.

Denne artikkelen er publisert etter avtale med E24. Du får nå et utvalg saker fra E24+ via Shifter.