CEO Øyvind Birkenes og CFO Erik Lundby i Airthings

Airthings går på Merkur Market og prises til 1,79 milliarder kroner: «En sann milepæl for oss»

Verdivurderingen av Airthings har økt med 800 millioner på få måneder.

Publisert Sist oppdatert

Sensorselskapet Airthings avslørte etter sommerens emisjon at de planla å søke om å bli tatt opp til handel på Oslo Børs på hovedlisten til neste år.

Nå er det klart at selskapet vil gjennomføre en rettet emisjon på opp til 870 millioner kroner i forbindelse med noteringen, som skal skje 30. oktober. Og da blir noteringen på Merkur Market.

– Planen var egentlig hovedlisten i første kvartal neste år, men det er et lengre løp. Vi ser at vi vokser veldig raskt, spesielt på B2B, og at vi må skalere opp mye raskere. Vi så at det er en kortere prosess å gå på Merkur, så da bestemte vi oss for å gå dit først, og så opp på hovedlisten etter hvert, forteller Øyvind Birkenes, administrerende direktør i Airthings til Shifter.

Airthings prises til 1,79 milliarder kroner, opplyses det i en selskapsmelding.

– Dette er en sann milepæl for oss som selskap. Det styrker ikke bare plattformen vår betydelig for videre global vekst, men det tjener også som et bevis på at vi er unikt posisjonert i markedet for å fortsette å bygge fantastiske løsninger for våre kunder, sier Birkenes.

Nye og gamle

I emisjonen skal det utstedes omtrent 37 millioner nye aksjer og 600.000 aksjer som følge av benyttede opsjoner, til sammen verdt 500 millioner kroner. Prisen per aksje er 13,50 kroner.

Fire nye institusjonelle investorer har forpliktet seg til å tegne aksjer i emisjonen: DNB Asset Management, Eika Kapitalforvaltning, Handelsbanken Fonder og CentraGruppen. Eksisterende aksjonærer, inkludert Storebrand Asset Management og KLP Forvaltning, har også forpliktet seg til å bli med.

Til sammen vil disse skyte inn minst 400 millioner kroner i emisjonen.

I tillegg er andre investeringsfond fra USA og Norden også en del av kapitaløkningen.

Storeiere og ledere selger seg ned

Ut over dette vil en gruppe av dagens største eiere selge rundt 27 millioner aksjer for cirka 365 millioner kroner.

Både styremedlemmer og ledelsen selger seg ned.

– Alle som har over 1 prosent aksjer vil selge seg solidarisk ned 25 prosent. Det var et solidarisk nedsalg slik at emisjonen skulle bli stor nok, forklarer Birkenes til Shifter.

Han legger til at det ikke gjelder eksisterende investorer som er med i emisjonen.

– På vegne av styret er jeg veldig glad for å ønske våre nye investorer velkommen. Tilliten de setter til selskapet er inspirerende. Jeg gleder meg også til noteringen på Merkur Market, ettersom vi tar sikte på å tilby et enda bredere publikum å bli en del av Airthings-reisen for å styrke verden til å puste bedre, sier Geir Førre, styreleder i Airthings.

Styreleder Førre sitter på aksjer verdt 420 millioner ved dagens verdsettelse, og planlegger å cashe inn i overkant av 100 millioner.

Eks-alpinist og investor Aksel Lund Svindal sitter også i styret i selskapet, og sitter på aksjer verdt 18 millioner gjennom sitt A-Management. Han selger etter planen for 4,5 millioner kroner.

Utelukker ikke flere oppkjøp

I høst kjøpte Airthings også opp Airtight, et norsk proptech-selskap som utvikler smart sensorteknologi for å redusere energitap i bygninger.

Og Birkenes utelukker ikke flere oppkjøp i fremtiden.

– Vi har ingen planer om det, men vi er alltid åpne for det om det er noe som passer vår strategi, slik som Airtight. Men vi har bygd opp en organisk vekstplan, så får vi heller se fremover.

Første handelsdag på Merkur Marked vil være 30. oktober.

I sommer kom de institusjonelle investorene Storebrand og KLP inn på eiersiden. Da ble selskapet priset til rundt én milliard kroner. Det betyr at verdivurderingen på selskapet har økt med rundt 800 millioner kroner på få måneder.