Sykepleier Iris Jensen som jobber på akuttmottaket på Bærum sykehus i Gjettum, tar på seg smittevernutstyr. Sykehuset går nå mot en normalsituasjon etter å ha vært i høy coronaberedskap de siste månedene. Illustrasjonsfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Age Labs får millioner til å utvikle ny corona-test

Testen skal kunne forutsi hvem som kan bli alvorlig syk.

Publisert Sist oppdatert

Prosjektet har fått 6 millioner kroner fra Forskningsrådet og er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet, Bærum sykehus, Oslo Universitetssykehus og Age Labs. Sistnevnte er et diagnostikk-selskap som utvikler biomarkører i blod for å måle biologisk alder, risiko for sykdommer og biologisk effekt av legemidler.

Like før pandemien traff Norge - og til en viss grad satte lokk på kapitaltilgangen, lukket selskapet en finansieringsrunde på 9 millioner kroner, hentet fra blant andre helseinkubatoren Aleap og investeringsselskapet Skyfall Ventures.

Nå skal de sammen med ovennevnte parter utvikle en enkel blodprøve for å forutsi risiko for alvorlige komplikasjoner et tidlig sykdomsforløp av COVID-19.

– Vi er tre leger med klinisk bakgrunn i Age Labs, og vi ser utfordringene kollegaene våre som jobber med disse pasienten står overfor, uttaler prosjektleder Cathrine Hadley i en pressemelding.

– Unik posisjon til å bidra

Hun ble tidligere i år ansatt som sjef for klinisk utvikling og kommunikasjon i Age Labs.

– Da pandemien traff Norge i mars skjønte vi fort at vår teknologiske plattform satte oss i en unik posisjon til å bidra, sier hun videre.

Partene viser blant annet til at helseutfordringene knyttet til SARS-CoV-2 viruset er ressurskrevende for samfunnet og helsevesenet.

En høy andel av pasientene med sykdommen trenger innleggelse og langvarig intensivbehandling. Samtidig er sykdomsforløpet svært uforutsigbart, dødeligheten er høy, og behandlingen baserer seg i hovedsak på å behandle komplikasjoner etter at de har oppstått, heter det videre i pressemeldingen.

– Det finnes i øyeblikket ingen gode markører som kan avgjøre hvor alvorlig syk man blir dersom man blir smittet av viruset, sier Hadley.

Ledelsen i Age Labs (fra venstre): Arne Vasli Søraas, lege, PhD (CSO), Espen Riskedal, MSc (CEO) og Karl Trygve Kalleberg, lege, PhD (CTO). Foto: Press

Anders Tveita, lege ved Bærum sykehus, har i løpet av de siste månedene fått solid erfaring med å behandle sykdommen.

– Vi ser en stor variasjon i sykdomsforløp hos pasienter som innlegges med COVID-19, og symptomer kan hos enkelte forverres raskt, sier han.

Tveita legger til:

– Verktøy som hjelper oss til å forutsi hvilke pasienter som forventes å få et alvorlig sykdomsforløp vil være av stor verdi for optimalisering av håndtering og behandling av den enkelte pasient, sier han.

Predikere alvorlighetsgrad

Testen vil først bli brukt i sykehus som et verktøy for helsepersonell. Klarer man tidlig å forutsi i sykdomsforløpet hvem som kommer til å utvikle akutt lungesvikt og andre komplikasjoner, vil man kunne starte spesifikk behandling på et mye tidligere tidspunkt, før de alvorlige komplikasjonene har utviklet seg.

Målet er ifølge Age Labs at dette vil bidra til å redusere dødeligheten. Testen har også potensiale til å bli en generell screeningtest på sikt, for å skille de som har en medfødt beskyttelse mot viruset fra de som har høy risiko ved smitte.