Fra SHE-konferansen i 2017. SHE Community har anklaget DNB for å ha kopiert navnet SHE Invests og deler av konseptet.
Fra SHE-konferansen i 2017. SHE Community har anklaget DNB for å ha kopiert navnet SHE Invests og deler av konseptet.

Advokat: Dette gjør striden mellom SHE Invests og DNB komplisert

– Jeg ser ingen åpenbar løsning, sier varemerke-ekspert Mikkel Lassen Ellingsen i en vurdering av konflikten rundt #huninvesterer.

Publisert Sist oppdatert

SHE Community-gründer Heidi Aven anklaget i forrige uke DNB for å ha kopiert navnet og deler av konseptet til SHE Invest i bankens storsatsing #huninvesterer.

Aven ba banken om å droppe navnet, men DNBs merkevare- og markedsdirektør, Aina Lemoen Lunde, har overfor Shifter fortalt at de ikke vil stanse bruken.

Gründeren vurderer nå «en videre prosess» i saken, en konflikt som ifølge advokat Mikkel Lassen Ellingsen er vanskelig. Han ser ingen åpenbar løsning.

– Alle slike saker er veldig konkrete og avhengige av de faktiske omstendighetene, sier Lassen Ellingsen i advokatfirmaet Bryn Aarflot. Han understreker at han vurderer saken på et generelt grunnlag, basert på opplysninger kjent i mediene.

Mikkel Lassen Ellingsen, advokat i Bryn Aarflot.
Mikkel Lassen Ellingsen, advokat i Bryn Aarflot.

– Typisk sak

Han har særlig erfaring med konfliktsaker og har en spesialisering i varemerke-patent- og opphavsrett.

– Dette er en ganske typisk sak på mange måter. Typisk på den måten at det veldig gjerne oppstår tvist om varemerker som ikke helt åpenbart fungerer som et varemerke i utgangspunktet, sier Lassen Ellingsen.

Han viser til at både SHE Invests og #huninvester er ganske beskrivende ord for en kvinne som invester.

– Det er gjerne de varemerkene det oftest oppstår tvist om, når noen mener å ha rettigheter i et varemerke som kanskje ellers ville vært til åpen bruk for alle.

Hvordan verne navnet?

Lassen Ellingsen forteller at den enkleste måten å verne om et navn, er via varemerke-registrering hos Patenstyret. Det er ikke blitt gjort med SHE Invests, men det er ifølge advokaten heller ingen automatikk i å få et navn godkjent.

– Hele systemet er bygget på en tanke om at det i utgangspunktet er fritt frem for alle å bruke et ord i språket i sin markedsføring, men at det i unntakstilfeller kan gis eneretter. Dette skal kun være for varemerker som evner å identifisere nettopp «deg» i markedet, og som ingen andre i utgangspunktet har behov for å bruke.

Ordet "bil" kan for eksempel ikke registreres av en bilselger, fordi alle som selger bil trenger å bruke det i markedsføringen sin. Lassen Ellingsen mener det er nettopp på denne grensen SHE Invests og #huninvesterer balanserer.

– Det går an å mene at alle som driver med en eller annen form for investeringstjeneste, trenger å kunne henvende seg til kvinner - eller menn, for dens saks skyld, og si at "hun eller han invester", sier han og legger til:

– Rent varemerke-rettslig ligger det tett opp til det som - i hvert fall i utgangspunktet - ikke ville være mulig å registrere.

Det er ifølge Lassen Ellingsen også mulig å oppnå enerett til et varemerke med såkalt «innarbeidelse», men det skal mye til, forteller han.

– Det handler om å bruker et varemerke eller kjennetegn så og så lenge og så og så intensivt at markedet til slutt oppfatter det som nettopp et varemerke, og ikke bare som et hvilket som helst ord.

DNB har tidligere vist til egne målinger som tilsier at kun fem prosent mente å ha hørt om #huninvesterer, mot cirka 50 prosent etter bankens kampanje.

Hvordan vurdere saken?

Avens advokat Aase Gundersen i SANDS advokatfirma, som representerer selskapet SHE Community AS, mener DNB har brutt markedsføringsloven, og i en slik sak er man nødt til å ta hensyn til alle subjektive og objektive forhold, forteller Lassen Ellingsen videre.

– Man ser på hvordan kjennetegnet brukes konkret, i hvilken kontekst det brukes og hva det brukes for, men også subjektive faktorer. Som kontakt mellom partene, om det er noe i den kontakten som tilsier at én part burde ha agert annerledes.

Det er kjent at DNB spurte Aven om det var ok å bruke #huninvesterer, og at gründeren svarte nei. Likevel valgte banken å lansere kampanjen under navnet.

Gründeren hadde da også vært i en lengre prosess med DNB om et potensielt partnerskap med tilsvarende konsept.

– Det er en nokså bred skjønnsvurdering hvor du i utgangspunktet tar hensyn til alle omstendigheter, sier Lassen Ellingsen.

Han viser også til markedsføringsloven hvor det blant annet heter at enhver næringsdrivende er pliktig å handle i henhold til god forretningsskikk.

– Det er også noe som typisk kommer opp i saker lik denne, hvor det har vært kontakt med partene i forkant av konflikten, og man har kanskje pådratt seg noen ekstra lojalitetsforpliktelser på denne måten, sier Lassen Ellingsen.

Veiene videre

Han forteller at SHE Community nå i all hovedsak har tre potensielle veier å gå i en eventuell prosess videre.

– Hvis SHE Community er forberedt på ikke å la denne saken ligge, så vil de fleste saker lik denne finne en eller annen form for forhandlingsløsning, et slags forlik.

Er det ikke mulig å komme til enighet, gjenstår alternativet, som ikke alle tilfeller, å gå til domstolene, forteller Lassen Ellingsen.

Det er også mulig å sende inn en skriftlig klage i Næringslivets konkurranseutvalg, men i motsetning til domstolene, kan man ikke her kreve erstatning.

– Dersom det blir en rettslig sak, vil en potensiell fellende dom typisk lyde at man får et forbud mot bruk. Det man også ofte da krangler om er størrelsen på et erstatningskrav, sier Lassen Ellingsen.

Han forteller at det ikke er mulig å gi et generelt svar på hvor stort et eventuelt beløpet vil være, men at det blant annet vil handle om merkevarens verdi og det faktiske tapet man kan påvise.

– De aller færreste saker går til retten. Denne type kjennetegn-konflikter er helt hverdagslig i utgangspunktet, og i godt over 90 prosent av tilfellene får saken en løsning før den kommer til domstolen.

Powered by Labrador CMS