Last mile

Voi nesten en milliard i minus

Men omsetningen økte med 140 prosent i fjor.

Elektrisk sparkesykkel fra Voi parkert på utsiden av Oslo S i 2019.

Voi-sjef Fredrik Hjelm kan vise til bra med vekst i sparkesykkel-selskapet Voi i fjor - til tross for færre sykler i norske gater.

Det svenske selskapet hadde en total omsetning på 927 millioner kroner, ifølge årsrapporten for 2021. Av dette var 877 millioner omsetning fra rundt 61 millioner turer, slik at omsetning per tur endte på 14 svenske kroner.

Omsetningen er 140 prosent høyere enn i 2020 da den kom inn på 387 millioner. Veksten skyldes ekspansjon og etablering i Tyskland og Storbritannia.

I takt med veksten økte også underskuddet på driften. I 2021 økte det negative driftsresultatet til 886 millioner kroner fra 486 millioner året før.

Kostnadsveksten skyldes til dels økte personalkostnader med 247 millioner kroner og avskrivninger på 263 millioner kroner.

Voi skriver av en el-scooter på to år. El-sykler skrives av på tre år.

I den siste emisjonen i desember 2021 ble Voi verdsatt til en milliard svenske kroner. Men den største eieren har siden skrevet ned verdien på selskapet med 31 prosent.

I juni ble det klart at selskapet skal kutte ti prosent av staben og gjøre innsparinger ved hovedkontoret i Stockholm på 25 prosent.

I rapporten pekes det også på det faktum at markedet for el-scootere har gått fra nærmest ingenting i 2018 til 7 milliarder kroner i 2021 og fortsatt vokser videre.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Hvilken bransje jobber du i?*