regulering

Alle kan få rett på ferie første året, hvis regjeringen følger kravene fra ESA.

Vil endre ferieloven

Regjeringen gir etter for Esas krav og vil endre ferieloven slik at alle får minst fire ukers betalt ferie første året i arbeidslivet.

Publisert

– Vi ønsker å kartlegge alternative løsninger, der arbeidstakere kan få både ferie og feriepenger det første året i arbeid. Utredningen vil gi oss svar på hvordan dette kan gjennomføres praktisk, skriver statssekretær Maria Schumacher Walberg (Ap) i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) i en epost til Aftenposten.

Ferieloven slik den er nå innebærer at arbeidstakere ikke har rett til betalt ferie det første året de er ansatt. Norge har ment at loven ikke er i strid med EØS-retten, og har pekt på at «ferielovens opptjeningssystem» er lik for alle og innebærer en forskyvning av utbetalingen.

Esa, som er Eftas overvåkingsorgan og passer på at EØS-retten blir etterlevd, har ment at ferieloven strider med innholdet i EUs arbeidstidsdirektiv. Direktivet sier at arbeidstakerne årlig skal ha minst fire ukers betalt ferie.

Fredag sendte AID brev til Esa om at Norge vil utrede og vurdere den norske feriepengeloven. Reformen vil tidligst kunne tre i kraft neste år.