Romfart

Fv. Ketil Olsen, CEO Andøya Space og Dag Rune Olsen, rektor UiT, har akkurat signert samarbeidsavtalen.

UiT og Andøya Space satser sammen mot rommet

Andøya Space og UiT Norges arktiske universitet styrker samarbeidet rundt romrelatert forskning og utdanning.

Publisert

– UiT og Andøya Space har et samarbeidsforhold som strekker seg langt tilbake i tid. At vi nå får på plass en overordnet avtale mellom våre to institusjoner bidrar til en revitalisering av det gode samarbeidet på romrelatert forskning og utdanning.

– Avtalen understreker samtidig betydningen av Nord-Norge som et nasjonalt tyngdepunkt for romteknologisk virksomhet, sier Camilla Brekke, prorektor for forskning og utvikling ved UiT i en pressemelding.

Gjennom avtalen skal samarbeidet mellom UiT og Andøya Space videreutvikles innen forskning, utdanning og næringsutøvelse. Avtalen bidrar blant annet til å styrke utdanningstilbudene ved UiT innen både matematiske, naturvitenskapelige og teknologiske fag, samt lærerutdanning.

– UiT har et særlig ansvar for å levere relevant utdanning og forskning av høy kvalitet i landsdelen. Gjennom dette samarbeidet har vi også mulighet til å bidra sterkere til utvikling og vekst i Nord-Norge, sier Brekke.

Samtidig vil avtalen medvirke til å styrke den faglige virksomheten både ved UiT i Tromsø og i Narvik og ved Andøya Space, gjennom felles forsknings- og utviklingsprosjekter.

Følger opp varslet romsatsing

Konsernsjef Ketil Olsen ved Andøya Space er meget godt fornøyd med at samarbeidet med UiT føres videre gjennom en overordnet avtale:

– Vårt gode og mangeårige samarbeid med UiT både innenfor forskning og utdanning, har vært viktig for Andøya Space. Gjennom den nye avtalen styrker vi samarbeidet ytterligere – og gir også partene nye muligheter, blant annet knyttet til at vi nå etablerer Europas første oppskytingsbase for småsatellitter på Andøya.

– UiT er, sammen med Andøya Space, en viktig og avgjørende aktør på området, og sammen skal vi bidra til å fylle regjeringens varslede romsatsing med innhold. Vi ser derfor fram til å både utvide og utvikle samarbeidet, sier Olsen.