omstilling

Equinors Dudgeon Offshore Wind Farm vindmølleanlegg utenfor England

Rapport: Disse 10 næringene kan sikre Norges fremtid

Norges nye fremtidsnæringer kan gi over 200 000 nye arbeidsplasser, estimerer McKinseys konsulenter i en ny rapport. Økningen i verdiskaping kan i 2030 tilsvare om lag 70 prosent av bidraget fra olje og gass i dag.

Publisert Sist oppdatert

I rapporten «Norge i morgen», peker konsulentselskapet McKinsey på ti næringer som kan bidra til grønn, bærekraftig og høyteknologisk omstilling i en fremtid hvor Norge vil oppleve fallende inntekter fra olje og gass.

– Rapporten viser at Norge kanskje aldri vært i en så god posisjon til å forme morgendagen som akkurat nå, sier Frithjof Lund, leder for McKinsey Norge.

Utnytter Norge potensialet fullt ut, vil næringene kunne skape om lag 210 000 nye arbeidsplasser, og øke Norges årlige BNP-bidrag med over 310 milliarder kroner i 2030,estimerer konsulentene. Det tilsvarer rundt 70 prosent av dagens BNP-bidrag fra olje og gass.

Næringene rapporten fremhever er: Hydrogen, havvind, batterier, karbonfangst og -lagring, grønn maritim næring, industriell programvare, forbrukerplattformer, sirkularitet, havbruk og turisme.

– Vi tegner et optimistisk bilde for Norge. Fordi det er det som er sannheten. Det gjøres mye rett allerede. Samtidig er det behov for å sette enda høyere ambisjoner. Tiden er inne for å bygge landet igjen. Vi skal leve godt av olje og gass i en del år til, men etterspørselen vil gå ned, og vår jobb for kommende generasjoner er å sikre at vi har flere bein å stå på, sier Lund.

De ti omtalte næringene har to kriterier til felles. Det ene er at Norge er unikt posisjonert for å ta en internasjonal lederrolle, det andre er at næringen kan gi et betydelig bidrag til nasjonal sysselsetting og verdiskaping.

– Det finnes selvsagt flere andre næringer enn disse, men en viktig fellesnevner for næringene vi omtaler er at de svarer på både norske og globale utfordringer, sier Lund.

Naturgitte og geopolitiske fordeler gir Norge et godt utgangspunkt. Men når man ser på hvordan utlandet satser innenfor de samme næringene, mener McKinsey det er grunn til bekymring.

– Vi bruker lang tid på beslutninger, der andre land allerede spurter fra start. Konsekvensen kan bli at vi mister vår «pole position», sier Lund.