LØNNSOPPGJØRET

Prisveksten kommer til å ligge på 3,3 prosent i år, mener TBU.

Oppjusterer ventet prisvekst kraftig før lønnsoppgjøret starter

Bare tre uker etter at Teknisk beregningsutvalg anslo en prisvekst på 2,6 prosent for 2022, mener utvalget nå prisveksten vil ligge på 3,3 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Det går fram av det oppdaterte grunnlaget som Teknisk beregningsutvalg la fram torsdag. Rapporten kommer bare tre uker etter at utvalget først la til grunn til en prisvekst på 2,6 prosent fra 2021 til 2022

Det er særlig økte priser på energi som driver prisene opp. I sin første rapport understreket TBU at det var betydelig usikkerhet knyttet til dette, og til kronekursen.

– Endringen fra februar til mars i utvalgets anslag er betydelige, og henger sammen med Russlands invasjon av Ukraina og de påfølgende sanksjonene. I første rekke energiprisene, men også prisene på andre viktige råvarer og matvarer har økt kraftig, skriver utvalget torsdag.

Etter at det første grunnlaget for prisveksten ble lagt fram, brøt krigen i Ukraina ut, noe som har drevet gass- og oljeprisen ytterligere opp. Krigen har også påvirket det globale råvare- og matvaremarkedet, og blant annet har de globale prisene på hvete og andre kornsorter steget kraftig,

Onsdag uttalte Jørn Eggum i Fellesforbundet at kravet om økt handlekraft for årets lønnsoppgjør står fast. Forbundet viser til at norske lønnsmottakere i de to siste årene har vist moderasjon på grunn av pandemien, og mener at det i år er godt grunnlag for å ta ut mer enn bare prisveksten.

Forhandlingsmotpart i frontfagsoppgjøret, Norsk Industri, har derimot vært mer pessimistisk. Leder Stein Lier-Hansen uttalte onsdag at han mener det er vanskelig å se for seg økt kjøpekraft dersom prisveksten blir for høy.