Nysnø satser 75 millioner kroner på nytt sjømat-fond

Publisert

Det norske ventureselskapet Bluefront Equity er i mål med sitt første fond, på til sammen en halv milliard kroner.

Fondet skal investere på tvers av sjømatsektoren, men har et tydelig mandat om å gjøre bransjen mer bærekraftig.

Det statlige investeringsselskapet Nysnø Klimainvesteringer satser nå 75 millioner kroner på fondet. Flere andre norske investorer er også inne, deriblant Havfonn, Klaveness Marine og T.D. Veen.

Fondet skal først og fremst investere i Europa, og særlig små- og mellomstore selskaper i Norden og Norge.

Bluefront Captial I, som fondet heter, har allerede startet å investere. Deres første investering var i Redox, et teknologiselskap som utvikler miljøvennlig teknologi for å forbedre fiskevelferd og biosikkerhet i havbruk.