Nysnø inn i Validè-fond

Publisert

Det statlige investeringsselskapet Nysnø Klimainvesteringer skyter fem millioner kroner inn i presåkornfondet Validé Invest II.

Validé AS har 25 års fartstid som teknologioverføringskontor (TTO), inkubator og akselerator. Deres andre presåkornfond, Validé Invest II, investerer i norske selskaper som er helt i startgropen, men hvor vekstpotensialet vurderes som stort.

Fondet skal rette søkelyset mot fremtidsrettede energiløsninger og klimateknologi, helse og smart teknologi. Validé Invest II har et nasjonalt mandat, men med et hovedfokus på investeringer i Rogaland.

– Regionen står sentralt i klimaomstillingen som Norge skal gjennom. Her finnes viktig kompetanse og lang erfaring fra olje- og gassindustrien som kan overføres til klimapositiv teknologi når transformasjonen skal realiseres i stor skala fremover. Nysnø har stor tro på at Validé Invest II vil finne innovative og lønnsomme klimainvesteringer i Rogaland og Norge for øvrig, sier Guro Skjæveland, Senior Associate i Nysnø og prosjektleder for denne investeringen.

Fondet er rigget for å investere i og jobbe med selskaper i tidlig fase, hvor behovet for kapital er stort og hvor risikoen er ditto høy.

– Nysnø har en profil og et mandat som er verdifullt for et tidligfasefond i 2021. Vi ser en spennende, høy omstillingsaktivitet i Rogaland for tiden. Ytterligere tilgang til kunnskapsrik og profesjonell kapital i den tidlige fasen vil bringe enda flere løsninger og gründere på banen, sier Eirik Sønneland, daglig leder i Validé Invest.

Med nyinvesteringen til Nysnø på fem millioner kroner, er den totale fondsstørrelsen til Validé Invest II på 31,5 millioner kroner.

Eksisterende investorer er blant annet T.D. Veen, DSD Investering, Lyse Vekst, Adjungo og Stavanger kommunes Vekstfond.