Daglig leder i det Stavanger-baserte investeringsselskapet Validé, Anne Cathrin Østbø.
Daglig leder i det Stavanger-baserte investeringsselskapet Validé, Anne Cathrin Østbø.

Validé skal investere 50 millioner i tidligfase-selskaper fremover

Daglig leder Anne Cathrin Østbø forteller at Validé er investoren som skaper verdi av ideer. De er blant få investorer i Norge som støtter gründere på idé-stadiet.

Publisert

Gjennom en serie artikler intervjuer vi investorer om deres strategi, forventinger til gründere og hva som skal til for at de går inn i et selskap med kompetanse og kapital.

Anne Cathrin Østbø leder et team på 20 personer hos det Stavanger-baserte investeringsselskapet Validé.

Navnet spiller på ordene value og idé:

–Det som skiller oss ut blant andre større investorer, er at vi også investerer tid og kapital i selskaper på idestadiet. Navnet gjenspeiler at vi vil skape verdi av ideer, sier hun.

Validé.

  • Tidligfase-investor med inkubator og akseleratorprogram i Stavanger.
  • Investerer med egenkapital og gjennom to fond. Kombinasjon av offentlige og private midler.
  • Validé AS investerer normalt 400.000 per selskap, men varierer fra 100.000 til 1 million.
  • Validé Invest investerer mellom 1 og 6 millioner kroner.
  • Tar normalt 5-15 prosent eierandel

Østbo og teamet screener rundt 100 ideer årlig. Femti går videre til en lengre prosess. Rundt ⅓ av disse blir satset på.

En av ideene som kom på bordet foran dem for noen år siden, var fintech-selskapet Huddlestock, som de investerte i og hjalp før det i det hele tatt var et etablert AS.

– Hvor mange selskaper har dere investert i?

– Vi investerer i cirka 30 prosent av de selskapene som vi tar inn i våre forretningsutviklingsprogrammer. Til enhver tid er vi inne i ca 70 selskaper.

– Hvor stor andel tar dere av et selskap, nedre og øvre grense i første runde?

– Det varierer men normal eierpost for oss er 5-15 prosent, men vi er også TTO (Technology Transfer Office) for flere forskningsmiljø i Rogaland og da er det i utgangspunktet arbeidsgiver som eier de immaterielle rettighetene.

–Eierpost varierer også da, men normalt er det 1/3 delingsprinsippet som gjelder, fordelt på idehaver, arbeidsgiver og TTO. Delingsprinsippet gir utslag i tegningsrett og/eller fordeling i en lisensavtale.

– Hvilken fase investerer dere i?

– Ekstremt tidlig. Vi investerer av og til i en idé, så finner vi veien sammen. Vanligvis er selskapene vi investerer i priset mellom 1 og 5 millioner kroner. I Validé Invest er prisingen normalt mellom 5 og 20 millioner kroner ved førstegangsinvestering.

– Hvordan vurderer dere en startup?

– Vi har etablerte prosesser hvor vi vurderer idé, teknologi/metode/tjeneste, innovasjonshøyde, IPR, team, markedspotensiale. I tidligfase skal vi innrømme at det er en del magefølelse, men etter hvert som vi jobber med prosjektet/selskapet så får vi mer og mer informasjon som kan brukes i vurdering for om vi skal opp på neste nivå i samarbeidet.

– Hvilke metrics/tall er dere opptatt av i denne vurderingen?

– Tall er ikke det viktigste her. Vanlige investeringsanalyser kan ikke brukes, men om en kan si noe om markedsstørrelse og utviklingstrekk i markedet, så vil det telle positivt.

– Hva er et ideelt gründerteam?

– Vi samarbeider med nye og erfarne grundere. De nye gründerne må vi nok veilede mer i forhold til å bli kjent med økosystemet for innovasjon mens de erfarne gründerne vet ofte akkurat hva de trenger og er tydelige på det.

–Det perfekte teamet ønsker å knytte gode folk til seg og som ser at det behøves ulike kompetanse i de ulike fasene en skal gjennom. Personlig så liker jeg også best de som jobber jevnt og trutt. Det er sjelden snarveier på denne reisen.

– Hva bør man ha klart før man tar kontakt med deg, og hva er den beste måten å ta kontakt på?

– Den beste måten å ta kontakt er via kontaktskjemaet vårt på nettsiden. Litt kjedelig kanskje, men da kan vi koble på de rette rådgiverne raskere. Ellers så er det å sende søknad til å delta på våre akselerator program som ITSA og grunderakademi, sende inn DOFI (Disclosure of Invention) om du er forsker eller delta på våre arrangementer for våre gründere og forskere.

– Er du den første som sier ja, eller er du avhengig av at andre investorer hopper ned fra gjerdet og leder an før deg?

– Vi er ofte de som sier ja først. Vi skal kunne gå inn ekstremt tidlig og ta risiko. Vi tar på oss rollen som «The first believers» (etter/sammen med family, friends and fools).

–Det viser seg at vår rolle som tidliginvestor ofte leder andre til å investere. Validé sin vurdering blir sett på som et kvalitetsstempel. Den tilliten prøver vi å forvalte til beste for gründerne, og på den måten får med andre co-investorer tidlig.

– Følger dere opp investeringene?

– Ja. Vi investerer ikke i selskaper uten at vi aktivt følger opp. Dette gjør vi gjennom inkubatoren med rådgiving, akseleratorprogram, styreverv og generell eieroppfølging. Rådgivning og forretningsutviklingsprogram er en del av våre egen forretningsstrategi som sikrer overlevelse. Eksempel: Av de 69 selskapene som til nå har deltatt i akselerasjonsprogrammet vårt siden 2016, ITSA Start, er 80 prosent i live og 37 prosent av dem i vekst.

– Nevn en investering du var spesielt fornøyd med og hvorfor?

– Vi har faktisk mange og vanskelig å nevne en men må jo nevne Huddlestock Capital her. …… Vi kom inn mens det fortsatt var et forskningsprosjekt og en idé ved Universitetet i Stavanger av og med Murshid Ali. Vi var inne i tidlig fase som TTO/Inkubator/Investor. Fikk kommersialiseringsmidler gjennom Forskningsrådet og kom tidlig med i internasjonaliseringsprogrammer gjennom Innovasjon Norge. Selskapet har deretter vokst og utviklet seg fantastisk bra og gikk på børs i år.

– Hva slags selskaper investerer dere i?

– Tidligfase selskaper med innovasjonshøyde og stort markedspotensial.

– Er det spesifikke bransjer dere liker bedre enn andre?

– Vi er inne i alle bransjer men har størst kompetanse og nettverk innen energi, smart teknologi og helse.

– Er det noen teknologiområder dere er mer glad i enn andre?

– Alt som har med teknologi å gjøre er kult. Teknologi i seg selv kan gjøre lite forskjell om ikke systemer, tjenester og betalingsløsninger rundt teknologien blir tatt i bruk, og likt, av folk.

– Hardware, software eller begge deler?

– Ja, takk, gjerne begge deler.

– Er det viktig for deg at gründerne sitter på majoriteten i selskapet, når du går inn?

– Det er viktig at de rette folkene og organisasjonene sitter på majoriteten. I og med at vi ofte er første investor, så er det ofte grunder/gründerteam som har majoriteten.

– Hva tenker du hvis en gründer også ønsker å selge noen aksjer i en investeringsrunde?

– Det hender og da er det ofte at en ønsker å selge til nøkkelpersoner for å styrke utviklingen av selskapet. Positivt dersom kontekst er tydelig. Negativt dersom grunder ønsker å trekke seg ut, for tidlig.

– Hvorfor skal en gründer velge deg som investor fremfor andre, din 30 sekunders pitch?

– En grunder skal velge Validé/Validé Invest som investor dersom en ser at en kan få bistand i forbindelse med selskapets behov for kompetanse, kapital og nettverk.

–Dersom du vil ha en partner som står sammen med deg i opp og nedturer og som gir deg tydelige, konstruktive beskjeder, enten du liker det eller ikke, så er Validé din beste investorpartner. Dersom selskapet ditt er i tidlig fase, er innovativt, i et marked i utvikling og vekst og du er dedikert i det du jobber med, ja da er det perfect match.

– Hva legger du i å være en gründervennlig investor?

– En gründervennlig investor er en som støtter og back’er, men også gir tydelige beskjeder - på godt og vondt. En investor er en som kjenner den tidlige fasen til et selskap. Hvilke utfordringer og muligheter du har når du har en fantastisk idé, alle muligheter ligger foran deg, men du mangler personell og kapital.

– Hvor mye tid investerer du i startupen i ettertid?

Varierer i stor grad. Vi bistår etter behov. I enkelte selskaper så går det mange timer over flere år, mens andre er vi inne noe og så har vi sammen fått andre ressurspersoner og investorer som er bedre enn oss i sen/vekst-fase. Da krever det mindre tid. Vi er rådgivere, sparringpartnere, styremedlem, døråpner, basert på dialog og behov.

– Hvor lang tidshorisont har du for en investering, og hvilken exit-strategi har du?

– Vi investerer for å bygge selskaper. Så lenge selskapet trenger kapital så skal ikke vi aktivt søke exit. Vi arbeider aktivt med porteføljen og søker å gå ut når der er investorer som ønsker å ta lead i den videre prosessen eller når selskapene går på børs.

– Innen hvilke områder vil vi se vekst?

– I Norge er vi i en større omstilling. Ja vi skal leve av olje/gass i lang tid fremover, men vi må og skal også bygge nye arbeidsplasser. Vi vil se vekst i fornybar, IT, helse, Akva med mer

– Viktigste trenden innen investeringer akkurat nå?

– Flere nye og gamle investeringsmiljø ser etter spennende case og nettverk. Investeringsbransjen er en bransje i utvikling, som det blir spennende å følge videre.

–Endring i det offentliges måte å investere på blir også spennende å følge. PreSåkornordningen er flyttet fra Innovasjon Norge til Investinor, Nysnø er godt på plass og i utvikling og nye investeringsprogrammer utvikles i EU. Her er det viktig at vi følger godt med og er aktive for å sikre en fortsatt god tidligfasefinansiering.

– Nevn en ting du smertefullt har fått erfare som investor.

– Har stort sett gode erfaringer selv om det er mange opp og nedturer, men når tillit brytes, så gjør det vondt.

Nå får alle abonnenter hos Shifter+ 50% rabatt på årsabonnement på E24+. Les mer

Powered by Labrador CMS