SELSKAPSETABLERING

Marianne Bakke er konserndirektør for bedriftsmarked i Sparebank 1 SR-bank.

Ny løsning minimerer tiden det tar å starte nytt selskap

Fremover kan man registrere nytt selskap direkte i nettbanken i stedet for å logge inn hos Brønnøysundregistrene.

Publisert

Det har i lengre tid foregått et samarbeid mellom offentlige og private aktører, med mål om å korte ned tidsbruken for selskapsetablering.

Inntil nå har det tatt opptil 30 dager å få på plass et nytt selskap , med alt det innebærer av registrering hos offentlige myndigheter og opprettelse av bankkonto, blant annet. Snart skal alt kunne være på plass i løpet av et døgn.

– Forenkling og digitalisering sparer ressurser og gir konkurransefortrinn for norsk næringsliv. Den digitale selskapsetableringen vi lanserer i dag gjør at næringsdrivende kan bruke tiden sin på verdiskaping heller enn å bale med papirer, sier næringsminister Jan Christian Vestre i en pressemelding.

Bankene leder an

Fra privat side har Sparebank 1 stått i spissen. Heretter holder det å registrere seg i tjenesten Starte AS på deres nettsider, og så sendes den relevante informasjonen til alle nødvendige instanser automatisk. Det samme er klart hos Folio, mens også DNB nærmer seg. Regnskapssystemet Fiken har en tilsvarende løsning på plass for enkeltpersonforetak.

I tillegg til at brukere skal slippe å registrere seg både i banken og hos offentlige myndigheter, skal den nye løsningen ifølge meldingen gi brukeren veiledning og råd i forbindelse med etablering av bedrift,

– Det er helt avgjørende at både det offentlige og banker legger til rette for at flere lykkes med å starte og drive en bedrift. Å korte ned tid og krefter man bruker på å etablere selve bedriften, er en vesentlig faktor for å kunne lykkes i oppstartfasen. For oss i Sparebank 1 var det også helt selvsagt å være med på å legge til rette for dette, sier Marianne Bakke, som er konserndirektør for bedriftsmarked i SpareBank 1 SR-bank.

Sømløs integrasjon

Den statlige etaten Brønnøysundregistrene har jobbet med dette prosjektet som en del av et større digitaliseringsløp, hvor også bedre innsyn i aksjeeierbøker er viktig.

– Med vår felles digitale selskapsetableringstjeneste skjærer vi ned etableringstiden betraktelig. Vi integrerer sømløst tjenesten med plattformer der brukerne allerede opererer, som nettbanker og regnskapsprogrammer. Dette effektive samarbeidet med finansbransjen, som vi verdsetter høyt, gjør oss i stand til å legge til rette for en raskere og enklere oppstartsprosess, sier Lars Peder Brekk, direktør ved Brønnøysundregistrene.