arbeidsliv

Norske bedrifter mangler arbeidskraft og råvarer

En undersøkelse blant norske bedrifter som Norges Bank har gjennomført, avdekker høy aktivitet, men knapphet på arbeidskraft og råvarer.

Publisert

Det er ledere i 300 bedrifter og organisasjoner over hele Norge som svarer på spørsmålene fra Norges Bank. Den nye undersøkelsen ble foretatt før Russlands invasjon av Ukraina, og da meldte bedriftene om høy aktivitet og at de ventet sterkere vekst det neste halvåret.

Over halvparten av bedriftene meldte imidlertid at de hadde kapasitetsbegrensninger på virksomheten. Dette omfatter blant annet mangel på arbeidskraft, mangel på innsatsvarer og utfordringer knyttet til logistikk.

– Kapasitetsbegrensningene har tiltatt i alle næringene unntatt i varehandelen, skriver Norges Bank om rapporten.

Norske bedrifter har også oppjustert anslaget for årslønnsveksten i år til 3,7 prosent mot 3,3 prosent i november. De regner med en enda sterkere prisvekst i tiden framover.