forsvarstech

Water Linkeds teknologi brukes i undervannsdroner.

Norsk startup tas opp i NATO-program

Investinors porteføljebedrift Water Linked er tatt opp i Natos prestisjefylte akseleratorprogram DIANA.

Water Linked ble etablert for ti år siden med formål om å utvikle avansert teknologi for navigasjon og kommunikasjon under vann.

Nå er selskapet  et av 30 som ble valgt ut i konkurranse med 1300 søkere fra forsvarsalliansen NATO. Selskapet mottar drøyt en million kroner i støtte til teknologiutvikling, sammen med verdifull rådgivning og markedsadgang for videre utvikling.

Største eiere i Water Linked er Investinor (26 %) som kom inn i 2020, Equinor Ventures (24 %) og grunnlegger Torgeir Trøite (21 %).

Nytt program for disruptive teknologier

DIANA står for Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic, og er et initiativ der samtlige NATO-land deltar.

Hensikten er å støtte disruptive teknologier med stort potensial for anvendelse både kommersielt og innen forsvarssektoren.

2024 vil bli det første året programmet gjennomføres, med fokus på teknologi som kan bidra til å løse tre av NATOs aller viktigste utfordringer: undervannsovervåkning, motstandsdyktige energisystemer og sikker informasjonsdeling.

Kommunikasjon under vann

– Water Linked har en unik og verdensledende teknologi for kommunikasjon og navigasjon under vann med ekstrem nøyaktighet. Denne teknologien gjør Water Linked svært godt posisjonert for å bidra til utviklingen av autonome undervannsfarkoster til bruk i en rekke ulike applikasjoner som overvåkning, inspeksjoner og akvakultur. Vårt mål er å bidra til å skape et robust høyteknologisk industriselskap, og med deltakelsen i Nato DIANA er vi et skritt nærmere å lykkes med dette, sier Otto Frøseth, investeringsdirektør i Investinor og styremedlem i Water Linked.