POLITIKK

Fungerende sentralbanksjef Ida Wolden Bache hevet styringsrenta på sitt første rentemøte torsdag.

Norges Bank setter opp styringsrenta til 0,75 prosent – varsler sju nye økninger

Norges Bank følger rentebanen den har signalisert og setter opp styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 0,75 prosent. Det varsles sju nye rentehevinger.

Publisert

Den nåværende økningen av styringsrenta ble kunngjort av sentralbanken torsdag formiddag. Beslutningen fra Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet var enstemmig.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp i juni, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

Dermed ble den nye, fungerende sentralbanksjefens første oppgave å heve styringsrenta, som har ligget på 0,5 prosent siden bankens rentemøte i desember i fjor. Da rentehevingen ble satt på vent i januar signaliserte Norges Bank at den mest sannsynlig skulle videre et hakk opp nå i mars.

Prognose om større økning framover

Norges Bank signaliserer også at styringsrenta vil heves til rundt 2,5 prosent ved utgangen av neste år. Det innebærer sju rentehevinger.

Prognosen for styringsrenten ligger høyere enn i forrige pengepolitiske rapport. Dette er over det som anslås som et nøytralt nivå på styringsrenten, står det i sentralbankens pengepolitiske rapport.

Spår fortsatt oppgang

Aktiviteten i norsk økonomi har fortsatt å øke etter at smitteverntiltakene ble fjernet i vinter, og sysselsettingen har økt. Kapasitetsutnyttingen i økonomien ser ut til å være over et normalt nivå. Tross usikkerheten som følger krigen i Ukraina ser det ut til at oppgangen i norsk økonomi fortsetter, tror sentralbanken.

Lønns- og prisveksten har vært høyere enn anslått, og lønnsforventningene har økt. Stigende lønnsvekst og høyere prisvekst på varene vi importerer ventes å løfte den underliggende inflasjonen fremover.

Økonomene hadde i forkant av møtet spådd at Norges Bank ville heve renta. Samtidig ventet de at de ville signalisere forsiktig oppgang fremover som følge av usikkerheten rundt krigen i Ukraina og hvordan den påvirker norsk økonomi. Norske husholdninger er i tillegg hardt rammet av høye strøm- og drivstoffpriser.