Nordmenn har aldri brukt mer tid på Internett enn i fjor

Publisert Sist oppdatert

Nordmenn brukte mer tid på internett i det første koronaåret. I snitt brukte befolkningen 3 timer og 22 minutter på internett på en gjennomsnittsdag.

Ansvarlig for Norsk mediebarometer, Emma Schiro, forteller at tiden brukt på internett daglig økte langt mer de siste tre kvartalene i 2020 enn i årene før.

– I mars 2020 ble det brukt 5 minutter mer på internett en gjennomsnittsdag enn året før. I juni ble det brukt 32 minutter mer og i desember hele 42 minutter mer enn i samme måned i 2019, sier hun i en pressemelding.

Det er personer i alderen 20 til 24 år som brukte mest tid på internett i fjor, med 5 timer og 18 minutter på en gjennomsnittsdag.

Mange bruker strømmetjenester

Flere brukte det første pandemiåret til å høre på lydmedier, og det var flere som daglig så på video- eller filmmedier. I løpet av en gjennomsnittsdag gjaldt dette 51 prosent av befolkningen, som er en oppgang på 8 prosentpoeng fra året før.

– Dette er en stor økning på bare ett år. Vi har alle vært mer hjemme i pandemien, og i tillegg ble flere nye strømmetjenester tilgjengelige i Norge i 2020, sier Schiro.

83 prosent av dem som ser på video- og filmmedier, strømmer dette. 53 prosent ser gratis strømming, og 48 prosent har sett på betalt strømming.

Økning i spilletid

Flere brukte også mer tid på spill på internett i 2020. Tiden brukt på spilling økte med 22 minutter fra 2019 til 1 time og 48 minutter blant dem som spiller en gjennomsnittsdag.

Selv om bare 35 prosent av befolkningen spilte digitale spill på en gjennomsnittsdag i fjor, er andelen langt høyere blant barn. Hele 88 prosent av barn mellom 9 og 12 år spiller en gjennomsnittsdag.

Gutter og menn spiller langt mer enn jenter. Mannlige spillere i alderen 16 til 24 år, som er gruppen som spiller aller mest, spilte i snitt i 2 timer og 24 minutter i snitt i fjor.

(©NTB)