KRYPTO

Administrerende direktør i Norwegian Block Exchange, Stig Aleksander Kjos-Mathisen

NBX kutter halve staben - annonserer ny markedsplass

Den børsnoterte kryptobørsen tar frem sparekniven og inngår nytt samarbeid.

Publisert

Norwegian Block Exchange har besluttet å iverksette kostnadsreduksjoner for å tilpasse virksomheten til et fortsatt svakt og ustabilt marked for kryptovaluta og digitale eiendeler, skriver selskapet i en børsmelding.

Bakgrunnen er lavere volum enn forutsatt i handel med kryptovaluta, noe selskapet mener er drevet av vedvarende politisk og økonomisk usikkerhet og økte renter, samt forsinkelser i lanseringen av det varslede kredittkortet NBX Visa.

– NBX har de siste årene bygget et solid fundament i form av kompetanse, teknologi og produkter for effektiv og trygg handel med kryptovaluta og vi er ikke i tvil om at kryptovaluta vil spille en viktig rolle i fremtidens finansbransje og i dagliglivet. Samtidig er det nødvendig å tilpasse vår virksomhet til de rådende markedsforholdene. Det betyr reduserte kostnader, og for en kunnskapsbedrift som vår innebærer det dessverre at også våre egne ansatte blir berørt, sier administrerende direktør i NBX, Stig Aleksander Kjos-Mathisen.

Reduksjonen vil skje gjennom permitteringer og oppsigelser av ansatte i Norge. Totalt blir det reduksjoner tilsvarende syv årsverk.

Samtidig jobber styret og ledelsen i NBX med å styrke selskapets finansielle situasjon, opplyses det.

Det har tidligere blitt meldt at Spenn-gründer Jens Glasø vil ta over kryptobørsen, noe storeier Bjørn Kjos er med på.

– Grepene vi nå tar vil gjøre oss godt rustet til å håndtere et fortsatt volatilt marked fremover, samtidig som de er med på å styrke NBX som en attraktiv investering også i dagens krevende finansmarked. Med nye tjenester ser vi også muligheter for NBX i et marked som er krevende, sier adm.dir. Stig Aleksander Kjos-Mathisen.

I en separat børsmelding utdypes utspillet om nye tjenester. Selskapet er i gang med et samarbeid med Syndicate Art om å utvikle en NFT-markedsplass for kunst.