FINTECH

Illustrasjonsfoto. Finanstilsynets lokaler ved Norges Bank i Oslo.

Én av to søkere inn i fintech-sandkassen

R8Me ønsker å utvikle en løsning for automatisert måling av bærekraft i foretak.

Publisert

Tidligere i år skrev Shifter at antallet søknader til Finanstilsynets regulatoriske sandkasse fortsatte å stupe.

Kun to selskaper søkte om opptak i år. Nå melder tilsynet at et av dem slipper inn.

R8Me ønsker å utvikle en løsning for automatisert måling av bærekraft i foretak, der både foretaket selv og dets interessenter kan se resultat av og status på foretakets arbeid med økonomiske, sosiale og miljømessige forhold.

Løsningen vil i hovedsak være rettet mot små og mellomstore bedrifter, og tar utgangspunkt i et sett med definerte indikatorer. Metoden skal i størst mulig grad benytte tilgjengelige data fra etablerte systemer og registre. EUs bærekraftstaksonomi vil være basis for prosjektet.

– Løsninger for automatisert måling av bærekraft i foretak vil kunne ha betydelig samfunnsmessig nytte. Norge er ett av landene i Europa som har kommet lengst i digitaliseringen av samfunnet. Det gir et godt utgangspunkt for denne typen løsninger, sier koordinator for Finanstilsynets regulatoriske sandkasse, Johan Aasen.

R8Me er det fjerde prosjektet som er tatt opp i Finanstilsynets regulatoriske sandkasse for fintech.

Fra før har Quesnay, Sparebank 1 SR-Bank og Abendum deltatt. I tillegg følges et prosjekt fra Finterai opp i sandkassen.