Vekstfond

The partners of Friar Venture: from left Audun Mogen, Telemark Utviklingsfond, Tryggve Mo fra Sparebanken Sør, Espen Kjeldsen, Friar Venture/Skagerak Capital, Karoline Yuzer, Skagerak Capital, and Eskild Stenhaug, Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

Lanserer nytt vekstfond for Vestfold og Telemark

Nytt fond ved navn Friar Venture, forvaltet av Skagerak Capital, tar sikte på å styrke regionens næringsliv og innovasjon.

Publisert

I et samarbeid mellom Skagerak Capital og medlemmer av Powered by Telemark lanseres nå et nytt regionalt vekstfond for Vestfold og Telemark, ved navn Friar Venture. 

Espen Kjeldsen, responsible partner for Friar Venture at Skagerak Capital, located at Herøya Industrial Park.

Dette kommer frem i en pressemelding publisert på nettsidene til Herøya Industripark.

Et av hovedmålene med det nystiftede fondet er å investere i selskaper på tidlig stadie og i vekstfasen med internasjonale ambisjoner, og å styrke næringslivet og innovasjonen i regionen.

– Vårt mål er å sikre at selskaper i området har tilstrekkelig kapital for vekst, uttaler Espen Kjeldsen, ansvarlig partner for Friar Venture hos Skagerak Capital på Herøya Industripark.

Pressemeldingen avslører også at det nye fondet har mottatt positive tilbakemeldinger fra flere investorer, inkludert Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Sparebanken Sør.

– Med investoren og samarbeidspartneren Telemark Utviklingsfond ser vi samfunnsaktører gå i front for å sikre tilgang til nødvendig kapital. Fondet har nå en kapital på 75 millioner norske kroner, med et mål om å doble investeringskapitalen, forteller Kjeldsen til Herøya Industripark. 

Jørn Roar Bamle, daglig leder i industri-inkubatoren Proventia, sier det nye fondet er høyaktuelt for flere av bedriftene i Proventias portefølje:

– Et fagmiljø som er gode på denne type investeringer, og som vil få et særskilt fokus på virksomheter i vår region, er viktig å få på plass. Støtte fra Friar Venture er en kjærkommen tidligfasekapital for våre inkubator-bedrifter. Det vil forhåpentligvis lettere kunne utløse annen privat kapital, sier Bamle.