INSURTECH

7Analytics-teamet. Nede fra venstre: Mathusha Sivapalan, Sarumathy Soosaipillai og Jonas Aas Torland Oppe Fra venstre: Rolf Monsen, Helge Jørgensen, Lars Sperrevik og Werner Svellingen.

Klimastartup inngår samarbeid med Fremtind Forsikring

Publisert

I fjor fikk klimastartupen 7Analytics Trond Riiber Knudsen og milliardkonsernet Multiconsult på eiersiden.

Selskapet har utviklet et verktøy som ved hjelp av kunstig intelligens kan modellere og beregne overflatevann i dag og inn i fremtiden. Slik vil de gi brukerne, alt fra utbyggere til kommuner, bedre beslutningsgrunnlag når nye bygg skal føres opp og byplanlegging gjennomføres.

Nå har oppstartsselskapet sammen med Fremtind Forsikring startet et forsknings- og utviklingsprosjekt, med mål om å lage et nytt produkt og en datamodell som vil fortelle hvor overvann vil gjøre skade.

– Vi ser stadig flere tilfeller av styrtregn og andre værhendelser som gjør skade. Det kommer plutselig og det inntreffer på nye steder. Vi må derfor utvikle modeller som forteller oss hvor vannet vil bevege seg, hvor det vil samle seg og hvor det vil gjøre skade, sier Arne Skjærholt, dataingeniør i Fremtind, i en pressemelding.

Prosjektet skal blant annet gi Fremtind bedre mulighet til å forstå risiko og prise forsikringer mer presist, samt legge til rette for å gjennomføre skadebegrensende tiltak.

– Det er en formidabel oppgave som krever en overvannsmodell i verdensklasse koblet med kunnskap fra forsikringsbransjen. Sammen skal vi levere et unikt datasett som vi tror kan få global anvendelse, sier Helge Jørgensen, CEO i 7Analytics.

De siste ti årene har forsikringsselskapene utbetalt en samlet erstatning på rundt 30 milliarder kroner (KPI-justert) for skader på bygning og innbo, samt skogskader fra naturhendelser eller vær, opplyser Fremtind. Mesteparten av utbetalingene skyldes vannskader i tettbebygde strøk.