klimarapportering

F.v. Eivind Egeland Olsen (Nysnø), Sophie B. Jewett (MoreScope), Sheri Shamlou (MoreScope), Solveig E. Sundsdal (Nysnø), Jean Baptiste Curien (Nysnø) og Markus Øverli (MoreScope)

Investerer 34 millioner i startup bak klimarapportering

Nysnø Klimainvesteringer, SINTEF Venture og FinStart Nordic går inn i MoreScope - i en tid der EU stiller stadig strengere krav til bedrifters klimarapportering. 

Publisert Sist oppdatert