hav

Havtech-teamet: F. v. Kristoffer Hatlevik (utvikler), Kjartan Habbestad (daglig leder), Ann Kathrin Haarklau (markedsansvarlig) og Tor Einar Erikstad (styreleder).

Havtech skal levere software til 114 skip

Askvoll-oppstarten skal levere det skybaserte samhandlings-systemet «Ombord» til Wilson Shipmanagement. 

Publisert

Havtech har siden 2021 levert software innenfor fiskeri, frakt og havbruk i Norge. 

Nå skal oppstarten levere systemet til det bergensbaserte rederiet Wilson Shipmanagement, som styrer en flåte på imponerende 114 skip.

– Dette er en stor og svært gledelig kontrakt for oss i Havtech. Det at vi får levere produktet vårt og utvikle oss sammen med et av Norges største rederier, viser at vi er på riktig vei og at vi kan tenke langsiktig, sier Kjartan Habbestad, daglig leder i Havtech.

Det skybaserte samhandlings-systemet som tas i bruk går under navnet «Ombord».  Målet er å forenkle og effektivisere hverdagen for mannskap og rederi. Shifter har tidligere skrevet om oppstarten som springer ut av regnskaps- og rådgivingsselskapet Havtal. 

Selskapet holder til på Askvoll og har blant annet mottat et oppstartstilskudd fra Innovasjon Norge.  

– Vi er glade for å ha inngått avtale med Havtech og ser fram til et godt samarbeid. «Ombord» er en moderne og innovativ løsning for oss med tanke på effektivisering, samtidig som mannskapet blir mer involvert, sier Thorbjørn Dalsøren, administrerende direktør i Wilson Ship Management. 

– Havtechs visjon om at også mannskapet skal få en enklere hverdag er fremtidsrettet og viktig for oss, avslutter Dalsøren.