retail

Bak fra venstre: Kristian Klavenes, Sigri Sevaldsen, Geir Ledsten, Anneli Brodin, Gisle Elvebakken, Hanne Lystad, Endre Dingsør, Anjali Bhatnagar, Øyvind Stige, Snorre Myhre, Nora Rieber-Mohn. Ikke til stede: Dennis Hedö og Petter Balstad.

Etablerer teknologiråd: Vil gjøre retail-tech til eksportsuksess

Virke etablerer nytt tech-råd som får i oppgave å påvirke norske politikere til å løfte teknologi for handelsnæringen. 

Publisert Sist oppdatert

– Retailtech er ikke bare viktig for konkurransedyktigheten til norsk handel i sin helhet – det er også en bransje med et stort potensial for suksess i utlandet, sier Sigri Sevaldsen, Bransjedirektør Teknologi i Virke. 

Teknologirådet består av

 • Endre Dingsør – COO, Forte Digital
 • Kristian Klavenes – CMO & Founder, Aera
 • Øyvind Stige – CEO, Seebrite
 • Geir Ledsten – CEO, Vexta
 • Gisle Elvebakken – Managing Director, Strongpoint
 • Dennis Hedö – CEO, Onitio Solutions (ikke tilstede da bildet ble tatt)
 • Anjali Bhatnagar – CEO & Founder, Tørn
 • Snorre J Myhre – CEO & Founder, Plaace
 •  Nora Rieber-Mohn – CEO, Zoopit
 • Anneli Brodin – Partner, RetailX
 • Petter Balstad – CEO & Founder - Ominum

Bransjeorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen Virke Vekst etablerer nå et teknologiråd, bestående av flere kjente teknologiaktører, som skal jobbe med å løfte frem norsk teknologi for handelsnæringen. 

Rådet skal blant jobbe for at norske politikere legger til rette for utvikling – og for å skape nye, norske eksport-suksesser, skriver Virke i en pressemelding. 

– Det eksisterer et stort datagrunnlag og potensial i næringen, som i enda større grad kan utnyttes for å skape konkurransefortrinn, sier rådsmedlem Snorre Myhre, daglig leder i Plaace.

Innenfor proptech og eiendomssektoren har man lykkes godt med å skape lignende samarbeid og møteplasser. Det har bidratt til flere store suksesser og gigantsalg de sisteårene, eksempelvis med Spacemaker AI, forklarer han.

– Målet er å få til det samme innen retail. Det kan bety mye for norsk næringsliv som helhet, mener Myhre.

Teknologirådet skal spille en sentral rolle i utviklingen av Virkes satsing på teknologi – i tillegg til å gi påvirke politiske saker og bidra til å utforme møteplasser som kan styrke kompetansen i bransjen, opplyser Virke Vekst videre i pressemeldingen.