BÆREKRAFT

Norske Christian Sinding leder det svenske oppkjøpsfondet EQT.

EQT satser én milliard på rapportering om bærekraft i forsyningskjeder

Tyske Integritynext utvikler en plattform som gir kundene full oversikt over miljømessige, sosiale, og forretningsetiske forhold (ESG) i forsyningskjeder. Nå henter de kapital for første gang - fra storfondet ledet av Christian Sinding.

I fjor befestet EQT posisjonen som en ledende europeisk teknologiinvestor, med tidenes største vekstfond på kontinentet.

Investeringsselskapet har hovedkvarter i Stockholm og ledes av nordmannen Christian Sinding. De har plassert penger i en rekke norske oppstarts- og vekstselskaper.

OVERSIKT: Få detaljene om alle startup-emisjoner i Shifters database

Nå satser altså EQT 100 millioner euro, tilsvarende drøyt 1,1 milliarder kroner, på tyske Integritynext. Det skriver Sifted.

Selskapet opererer innen en av de virkelige megatrendene de seneste årene, nemlig sporing og rapportering av miljømessige, sosiale, og forretningsetiske forhold i store selskaper, såkalt ESG (engelsk: Environmental, Social and Governance).

Mer spesifikt monitorerer selskapet forsyningskjeder, ved å samle inn informasjon fra en mengde leverandører i ulike industrier.

Den skybaserte løsningen skal samtidig sørge for at kunder opererer i tråd med internasjonale standarder og regelverk, innen alt fra HMS og klimagassutslipp til barnearbeid og moderne slaveri.

Hittil har Integritynext bygget nærmest stein på stein uten ekstern investorkapital, foruten noen engleinvestorer i tidlig fase. Med de friske pengene på konto, sikter de nå på å bli den ledende aktøren på feltet i Europa.

Integritynext hevder å monitorere én million leverandører for hundrevis av kunder, deriblant Unilever, Generali og Thyssenkrupp.

De skal ifølge Sifted ha levert sorte tall siden 2020.

Markedet for denne typen rapportering har vokst kraftig på kort tid, blant annet grunnet nye EU-regler, deriblant den såkalte taksonomien (se faktaboks). Tidligere i år kom også et nytt regelverk på plass i Tyskland, som tar for seg forsyningskjeder spesifikt.

Ifølge Sifted er markedet for ESG-rapportering i Europa og USA allerede verdt en milliard dollar, og er ventet å vokse med 50 prosent årlig.

Blant de norske selskapene som har markert seg på området, er Celsia, som er bygget av avhoppere fra Cognite.

EUs nye bærekraftsregler

Taksonomien for bærekraftig økonomisk aktivitet er et klassifiseringssystem som skal legge til rette for at finansmarkedene kanaliserer kapital til lønnsomme bærekraftige aktiviteter og prosjekter. Forordningen definerer seks klima- og miljømål:

  1. Begrensning av klimaendringer
  2. Beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer
  3. Forebygging og bekjempelse av forurensing
  4. Omstilling til en sirkulærøkonomi
  5. Bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser
  6. Klimatilpasning

For å markedsføre seg som bærekraftig må aktørene kunne bidra vesentlig til minst ett av disse målene, samtidig som de oppfyller visse minstekrav for menneskerettigheter, antikorrupsjon og styresett.

Forordningen har allerede trådt i kraft i EU mens Norge må forholde seg til regelverket som en del av EØS-avtalen.