Easee

En Easee-lader for elbil i en garasje.

Easee gir seg ikke: Går rettens vei i Sverige

Elsäkerhetsverket mener Easees nye dokumentasjon ikke er god nok for å heve salgsforbudet. Saken vil dermed bli avgjort i retten.

Publisert

Det stavanger-baserte ladeselskapet Easee, har stått overfor et krevende par måneder etter at Svenske Eläkerhetsverket (ESV) ila salgsforbud for laderne deres i midten av mars.

Salgsforbudet kom på bakgrunn av det ESV mener er tekniske mangler til dokumentasjon. Blant annnet knyttet til jordfeilbryteren.

Easee forsøkte å ettersende ny dokumentasjon. Denne har ESV nå vurdert, men de endrer ikke beslutningen om salgsforbudet, skriver NRK.

Dette betyr at saken vil avgjøres i Förvaltningsverket i Karlstad, som er en svensk domstol hvor allmennheten kan klage på myndighetenes beslutninger. Når det vil skje er uavklart.

Marthe Kindervaag, som er kommunikasjonssjef i Easee, forteller at rettsaken vil handle om to hovedpunkter ved vedtaket:

– Det første punktet er selve salgsforbudet. Det andre punktet er det vi på engelsk kaller «rectification»,  altså om det er noe vi må utbedre på allerede installerte ladere, sier hun og presiserer:

– Retten tar ikke stilling til hva eller hvordan ladere eventuelt må utbedres, bare om vedtaket fra ESV var riktig.

Dersom Easee blir tvunget til etterinstallering har de regnet ut at dette vil koste en milliard norske kroner.

Utfallet av rettsaken er spesielt spennende for selskapet, ettersom det endelige vedtaket i Sverige vil være gjeldende for alle EU-land.

Easee har tidligere meldt i Teknisk Ukeblad at de lanserer en ny lader som vil være klar fra august-september. De jobber tett med myndighetene for å påse at denne møter alle dokumentasjonskrav.