DAGLIGVARE

Datatilsynet stanser innsamling av data om dagligvarekjøp.

Datatilsynet forbyr SSB å samle inn data fra dagligvarekjøp

Datatilsynet har fattet et vedtak om å forby Statistisk sentralbyrås planlagte innsamling av data fra den norske befolkningens dagligvarekjøp.

Publisert

– Vi mener det ikke foreligger tilstrekkelig rettslig grunnlag for en så inngripende behandling av personopplysninger, sier direktør Line Coll i Datatilsynet.

Gjennom bongdata og banktransaksjonsdata ville SSB hatt opplysninger om hva en betydelig andel av befolkningen handler av dagligvarer. Dette ville igjen kunne kobles opp mot sosioøkonomiske data slik som husholdningstype, inntekt og utdanningsnivå.

Datatilsynet varslet allerede i november i fjor at de ønsket å forby innsamlingen.

(NTB)