esg

Jean Baptiste Curien, direktør for klimateknologi og Siri Kalvig, administrerende direktør i det statlige investeringsfondet Nysnø

Bruker egen metode på egen portefølje: strålende resultater

Nysnø anvender fersk metode på egen portefølje og publiserer sin første klimaeffektrapport.

Publisert

Tirsdag 20. juni kommer Nysnø, statens klimainvesteringsselskap, ut med sin første klimaeffektrapport. Den viser at investeringer fra deres porteføljeselskaper vil ha redusert klimagassutslipp med 7,2 millioner tonn innen 2030. Tallene har de hentet fra sin egen metodikk ‘Hvordan måle klimapåvirkning’, som de har utarbeidet i samråd med andre klimainvestorer gjennom prosjektet FRAME for å beregne fremtidige unngåtte klimagassutslipp.

Det offisielle navnet for å måle unngåtte utslipp, altså sette et tall på de klimagassene som ikke vil bli sluppet ut i atmosfæren takket være bruken av en bestemt klimateknologi, kalles i internasjonal sammenheng for «scope 4 emissions». Ulike metoder for å måle scope 4-utslipp er fortsatt i tidlig utviklingsfase.

Nysnøs klimateknologidirektør Jean Baptiste Curien beskriver fremgangsmåten de har brukt for å måle sin egen portefølje slik:

– Vi har identifisert og kvantifisert de ulike klimapåvirkningene som oppnås av våre porteføljeselskaper. (…) Beregningene inkluderer både realiserte og estimerte fremtidige CO2-reduksjoner basert på realistiske vekstprognoser for de respektive selskapene, justert for vår eierandel.

Nysnø har bidratt direkte og indirekte med vekstkapital til flere enn 185 selskaper. Funnene fra rapporten gjelder imidlertid kun de direkte investeringene, da metoden ikke har blitt anvendt på selskapets fondsinvesteringer.