offentlig støtte

Fra øverste venstre: Anna Dranovska, Ingrid Dynna, Mariann Ertresvåg, Ulrikke Erdal-Aase Lien, Trude Husjord og Hege Tokerud

Åtte norske gründere fikk attraktivt EU-stipend

Flere norske hentet fra EUs støtteordning WomenTechEU.

Publisert Sist oppdatert

EU støtter oppstartsselskaper med kvinnelige gründere med 10 millioner euro. Ordningen hører inn under det store europeiske programmet for forskningsfinansiering Horizon Europe.

I årets utgave, som er den andre i rekken, er støtten delt på 134 selskaper i hele Europa.

De åtte norske startupene som mottar 75.000 euro hver, er spredt på teknologi innen alt fra sensorer, helse og life science til videreutdanning.

– Vi synes det er positivt at EU ønsker å støtte kvinnelige gründere og vi er veldig glade for å bli del av et større europeisk nettverk hvor deep-tech og utviklingen av løsninger på store samfunnsutfordringer står i fokus. Det er gøy å se at hele 8 norske selskaper får denne tildelingen og dette reflekterer at det sakte men sikkert vokser frem et sterkt kvinnelig gründermiljø i Norge, sier Ingrid Dynna i Nomy i en kommentar til Shifter.

Norske mottakere av EU-stipendet

Startup Kvinne i gründerteamet Dette gjør selskapet
SensoritaUlrikke Erdal-Aase LienHardfør sensor til byggeplasser og containere
WoidMariel Evelyn Markussen EllingsenApp som digitaliserer eksterne mikrofoner i høreapparat og bruker maskinlæring til å redusere støy.
AibaHege TokerudSikrer barn på nett
MedsensioAnna DranovskaAI-løsning for screening, monitoring og prediksjon av kronisk lunge- og hjertesyke.
NomyIngrid DynnaProduksjon av alternative proteiner og materialer av rotstrukturen til sopp, mycelium.
PinovaTrude HusjordLager sensorløsninger til hjemmet som gjør at eldre kan bo lenger hjemme
AgopreneCeline N Nyrerød SandbergFyllmasse til møbler fra biomasse basert på tare og matavfall.
VignitaMariann ErtresvågLæringsplattformen for fagarbeidere

Kilde: Shifter / European Innovation Council