Kapitalutvidelse

Aprila-sjef Halvor Lande kjøpte seg opp i selskapet i emisjonen selskapet gjennomførte rett før jul.
Aprila-sjef Halvor Lande kjøpte seg opp i selskapet i emisjonen selskapet gjennomførte rett før jul.

Aprila Bank hentet 33 millioner kroner

Den norske bankutfordreren avsluttet 2021 med en kapitalutvidelse.

Publisert Sist oppdatert

En tildeling av 5.960.557 aksjer til en tegningskurs på 5,50 kroner per aksje forsterket kassen i selskapet med 32,8 millioner kroner. Pengene skal brukes til å dekke kapitalbehovet som følge av en ventet vekst i utlånsvolumer og til andre selskapsformål.

Amesto Group AS ble flest aksjer. Med 1.818.181 nye aksjer eier selskapet nå 6.103.029 aksjer, tilsvarende 12,06 prosent av aksjekapitalen.

SES AS, ble tildelt 2.181.819 aksjer og eier nå 5.050.505 akjser i banken, tilsvarende 9,98 prosent av aksjene.

Fire av Aprila-sjefene kjøpte til sammen 131.044 aksjer. Administrerende direktør Halvor Lande fikk 36.363 aksjer og eier nå 246.902 aksjer, eller 0,49 prosent.

Vekstdirektør Per Christian Goller, ble tildelt 36.500 aksjer og eier 1.686.500 aksjer i banken, tilsvarende 3,33 prosent.

Økonomidirektør Kjetil S. Barli, mottok 40.000 aksjer og eier nå 580.000 aksjer, tilsvarende 1,15 prosent.

Kredittdirektør Christian Lunde hadde ikke aksjer fra før, men ble tildelt 18.181 aksjer, tilsvarende 0,04 prosent av aksjekapitalen.

Powered by Labrador CMS