KOMMENTAR

«Vår erfaring er at store selskaper fort forveksler størrelse med verdi når det skal skapes noe nytt»

Alle vinner på et bedre samarbeid mellom store og små, men for at det skal skje må vi innse at små selskaper tilbyr noe unikt de store ikke enkelt kan kopiere - skriver Andreas Solbakken i Railway.

Andreas Solbakken i Railway.

Etter at vi delte konseptet bak Share med Gjensidige, og de senere lanserte et identisk produkt, har jeg blitt spurt en rekke ganger om vi har mistet lysten til å samarbeide med store selskaper. Og særlig om vi fra nå av skal holde innsikter tettere til brystet?

Svaret er nei.

Gjennom dialoger med Gjensidige ble vi klokere på de strategiske linjene i forsikringsbransjen som ikke er like intuitive, og vi klarte å sette våre innsikter i en større kontekst.

Likevel var aldri innsiktene det mest verdifulle i Share.

Verdien var teamet som kunne avdekke innsikten og oversette observasjoner til en løsning folk kan bruke.

Vi ble konkurrenter

Gjensidige gjorde oss bedre fordi vi delte, det angrer vi ikke på, men når det kom til å slå oss sammen mot et felles mål, falt vi tilbake på en diskusjon om verdien av å være størst.

En diskusjon som dreper mange potensielle samarbeid. Fremfor å være partnere ble vi konkurrenter, og alle synergiene vi hadde lagt opp til gikk tapt - for begge.

Forveksler størrelse med verdi

Share er bygget og eid av Railway, en startupfabrikk i Oslo som fokuserer på å kombinere musklene til store selskaper med kreativiteten og lidenskapen til små gründer-team.

Siden oppstart på ungdomsskolen har vi jobbet med flere av Skandinavias største merkevarer og etablert en rekke selskaper vi er stolte av.

Vår erfaring er at selskaper fort forveksler størrelse med verdi når det skal skapes noe nytt.

Det er mange grunner til det, men mest tydelig er forskjellen på hvordan et stort selskap vurderer et nytt prosjekt sammenlignet med hvordan en investor vurderer et nytt selskap.

En tidligfaseinvestor vil hovedsakelig vektlegge sin avgjørelse på deres vurdering av teamet.

Ideen er kanskje god, men har teamet det som trengs for å realisere ideen og videreutvikle den til noe som kan leve i markedet?

På den andre siden har du selskaper som putter hele prosjektet inn i et "business case" med ferdig budsjett som tar team og læring for gitt.

Dersom teamet ikke har verdi er det kun størrelse som er viktig, men virkeligheten er at nye ting skapes av mennesker, ikke av prosesser.


Alle vinner på samarbeid

I dag eksisterer Share og Gjensidige sin løsning sammen i markedet. Siden lansering har vi fått en bredere forståelse av hva folk synes er viktig når man deler, og mye av det kunne vi aldri forutsett.

Basert på denne læringen har appen gjennomgått flere iterasjoner som gjør at de to konkurrentene ikke lenger fremstår som like.

I stedet er jeg overbevist om at vi ikke hadde kommet like langt om vi ikke hadde delt vår innsikt med Gjensidige, samtidig som jeg føler at begge hadde kommet lenger om vi hadde funnet en måte å jobbe sammen.

For det er budskapet jeg ønsker å fremme.

Alle vinner på et bedre samarbeid mellom store og små selskaper, men for at det skal skje må vi innse at små selskaper tilbyr noe unikt de store ikke enkelt kan kopiere.

Først da vil vi få et balansert partnerskap som legger tilrette for innovasjon og videreutvikling som gagner begge.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Ja, takk!

Hvilke nyhetsbrev vil du motta?*

Hvilken bransje jobber du i?*