Tid for tiltak mot konkursbølge blant startups

– Vi har startet jobben med å håndtere krisen vi etter all sannsynlighet bare har sett starten av. På veien videre trenger vi tre ting, nemlig handlekraft, kunnskap og samarbeid, skriver Abelia-direktør Øystein Søreide

Koronaviruset treffer næringslivet knallhardt og mange oppstartsselskaper treffes hardere enn deler av næringslivet. Kunder trekker seg, ansatte må være hjemme og finansieringen synker. Det som derimot øker, er usikkerheten.

På fredag rapporterte 66 prosent av teknologi- og kunnskapsbedriftene som utgjør medlemmene i Abelia om kanselleringer eller lavere etterspørsel som følge av koronaviruset. For nesten hver sjette bedrift kan det bli aktuelt å permittere ansatte om kort tid, det er en økning på nesten 20 prosentpoeng i løpet av få dager. Neste uke får vi oppdaterte tall. Det blir ikke lystig lesing.

Tiltakene treffer ikke

I tillegg til å redde liv og sikre helse, er det å redde bedriftene den viktigste oppgaven til regjeringen og stortinget nå. De jobber iherdig for at så mange bedrifter som mulig skal komme helskinnet gjennom den økonomiske krisen vi er på vei inn i. Men, vi må være forberedt på konkurser. Blant dem vil det være mange oppstartselskaper. Altfor mange.

Tiden for tiltak for å hindre en konkursbølge blant norske startups er nå. Dessverre ser ikke den tiden ut til å passere med det første.

Regjeringens oppdaterte tiltakspakke inneholder blant annet fem sentrale tiltak:

  • En statlig lånegaranti spesielt rettet mot nye banklån til små og mellomstore bedrifter.
  • Utsettelse av innbetaling av forskuddsskatt.
  • Endringer i skatteregler slik at bedrifter som går med underskudd kan tilbakeføre underskudd mot beskattet overskudd fra tidligere år.
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere blir sikret en inntekt på 80% av gjennomsnittsinntekten de siste 3 årene opp til 6G (knapt 600 000).
  • Selvstendig næringsdrivende og frilansere får utbetalt omsorgspenger etter dag fire.

Dette er viktige tiltak, men det treffer ikke alle deler av startup-samfunnet.

Send overlevelses-pakke

Det norske samfunnet har en sterk dugnadsånd. Få steder ser jeg det tydeligere enn i startup-miljøet, der samarbeid på tvers er noe resten av næringslivet bør la seg inspirer av.

Jeg er overbevist om at koronakrisen ville truffet oss enda hardere enn den gjør, hadde det ikke vært for innsatsen og løsningene til gründere og startups. Det er et budskap jeg ikke lar politikere i regjeringen og på stortinget glemme.

På søndag sendte jeg en klar beskjed til Stortingets finanskomitè: Stortinget må vedta en pakke for å støtte opp om oppstartsbedrifter og gründerbedrifter spesifikt for å hindre at kortsiktige utfordringer i krisetid gir sterke langsiktige konsekvenser.

Den bør inneholde fire helt konkrete elementer:

1. Kutt i arbeidsgiveravgiften for selskap med 25 ansatte eller færre.

2. Utsettelse av skatter og avgifter. Regjeringen har foreslått utsatt skatt som innbefatter særlig selvstendig næringsdrivende. Små aksjeselskap som betaler skatt og avgift på ansatte eller omsetning, bør også få samme utsettelse av krav om skattebetaling. Utsettelsene bør ha umiddelbar virkning.

3. Utsettelse av tilbakebetaling av lån til Innovasjon Norge.

4. Rammer til Innovasjon Norge for å bidra til bedre likviditet for gründere og oppstartsselskaper. Staten og bankene må samarbeide om likviditetslån, der staten avlaster noe av risikoen for bankene.

Vi trenger handlekraft

Vi har startet jobben med å håndtere krisen vi etter all sannsynlighet bare har sett starten av. På veien videre trenger vi tre ting, nemlig handlekraft, kunnskap og samarbeid.

For mange selskaper er ikke konkursfaren kvartaler unna, men måneder og uker. Derfor er handlekraft et viktig ord. Det er behov for treffsikre støttetiltak, helst i går. I tillegg trenger vi kunnskap om situasjonen samtidig som den utspiller seg. Da minimerer vi usikkerheten som herjer. Med kunnskap sikrer vi også at handling ikke bare blir kraftig, men også treffsikker.

I næringslivet generelt og gjerne startup-miljøet spesielt er det systemer, strukturer og ikke minst kulturer for samarbeid som vi må ta i bruk for å håndtere koronakrisen. Løsningen ligger i handling, kunnskap og samarbeid.

Kjære leser!

Vi i Shifter har bestemt oss for å legge ut all vår journalistikk om coronaviruset gratis inntil videre, slik at viktig informasjon når ut til flest mulig som trenger det. Vi håper likevel mange av dere vil støtte oss gjennom å tegne et abonnement, og bidra til vårt arbeid med å gi økt kunnskap og innsikt om norsk innovasjon og teknologi. Gå inn her for å se hvordan du tegner abonnement.