Iselin Nybø i Storingets spørretime i slutten av februar.
Iselin Nybø i Storingets spørretime i slutten av februar.

Resept til Iselin Nybø: Her er din medisin mot en konkursbølge

Regjeringen må umiddelbart gi Innovasjon Norge penger og vide fullmakter til å hjelpe oppstartsbedrifter og vekstselskaper gjennom viruskrisen.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag holdt næringsminister Iselin Nybø et møte der hun ønsket informasjon om hvordan coronaviruset påvirker næringslivet. Vi har fulgt virusets ferd i mange uker nå, siden det for lenge siden begynte å slå inn for globalt orienterte teknologibedrifter, blant annet med nedstengningen av kinesisk industri. Kort fortalt ser det omtrent slik ut:

  • Du kan få en massekonkurs eller kraftig nedskalering av sårbare oppstartsbedrifter. Selv det store selskaper og politikere anser som mindre summer kan være avgjørende for selskapers videre skjebne.
  • Oppstartsselskaper har sjelden noen stor buffer å ta av, og det er spesielt kritisk dersom inntektene fra kundene går ned, enten de retter seg mot et nervøst bedriftsmarked eller leverer tjenester eller produkter til vanlige forbrukere.
  • Oppstartsselskaper kan bli hardt rammet av et avbrudd i internasjonale produksjons- og leveransekjeder, noe det er høy sannsynlighet for nå, og som man allerede har sett i Kina.
  • Mange av de mest lovende oppstartsselskapene baserer seg på å hente ekstern kapital fra investorer for å drifte og vokse. I en situasjon som dette, med utsikter til negativ vekst, risikerer vi at flere investorer vil være forsiktig med å gå inn i nye prosjekter. I beste fall vil de være opptatt av å sikre sine eksisterende investeringer, med påfyll av kapital.

Det kan selvfølgelig gå bedre enn fryktet, men det kan også gå langt verre. Det er nå regjeringen må bruke musklene, hvis de mener alvor med at Norge må få flere ben å stå på. De økonomiske konsekvensene av viruset kan potensielt sette den norske omstillingen tilbake med mange år.

Regjeringen har ikke tid til å diskutere i det lange og brede hva tiltakene kan koste på kort sikt, og utfra det finpusse på ulike begrensninger. De må handle nå. Forhåpentligvis har Iselin Nybø fått gode innspill og selv tenkt på andre tiltak, men her er våre forslag basert på vår kjennskap og kontakt med det norske oppstartsmiljøet den siste tiden:

  • Innovasjon Norge må umiddelbart få ekstra midler til å øke potten med risikolån til små og mellomstore bedrifter som er i fare for akutt pengeskvis som følge av virusutbruddet. Normalt vil et slikt lån kreve at selskapet selv stiller med 50 prosent av kapitalbehovet. I denne situasjonen må Innovasjon Norge være fleksible, og bruke et stort innslag av skjønn overfor det enkelte selskap. Rentefritak og avdragsfrihet innvilges på alle eksisterende lån og fremtidige lån inntil videre. Innovasjon Norge må på sikt vurdere behovet for ettergivelse av deler eller hele lånet.
  • Innovasjon Norge må umiddelbart få ekstra midler til å øke potten med oppstartslån. Slike lån på mellom 500.000 til 1,5 millioner kroner til unge selskaper som ellers ikke hadde vært i en posisjon til å få lå, vil bidra til å holde lønnsutbetalinger og utvikling i gang. Normalt vil et slikt lån bare dekke opptil 60 prosent av behovet for kapital, og selskapet må stille med resten. I denne situasjonen må Innovasjon Norge være fleksibel, og egenandelen fra selskapets side være lavere.

Under finanskrisen for over ti år siden gjorde myndighetene flere grep for å hjelpe næringslivet, og «noe lignende» bør gjøres nå, sa Innovasjon Norge-sjef Håkon Haugli til Shifter tirsdag. Den såkalte gründerbølgen har gjort at vi har fått en lang rekke nye og spennende selskaper. Flere av dem er blitt velvoksne vekstselskaper, men de er fortsatt sårbare for eksterne sjokk som dette. Derfor krever det et krafttak av støtteapparatet å hjelpe alle. Etter at Anita Krohn Traaseth gjorde en fantastisk jobb med å effektivisere og korte ned saksbehandlingen i Innovasjon Norge, er de bedre skikket enn noensinne til å kaste seg rundt. Avdelingen med hurtigarbeidende saksbehandlere i Førde er som skapt til å være «special forces» i denne situasjonen, godt hjulpet av gründerrådgiverne på IN-kontorene rundt i distriktene.

Noen vil sikkert være opptatt av at man risikerer å holde selskaper som før dette ikke hadde livets rett, kunstig i live. Det kan selvfølgelig være en bivirkning av en slik coronamedisin til oppstartsnorge. Men den vil være langt mildere enn et stygt scenario der et stort antall små og mellomstore bedrifter med framtida foran seg, går konkurs.

Så til næringsminister Iselin Nybø i gründerpartiet Venstre, det er din vakt nå.

Kjære leser!

Vi i Shifter har bestemt oss for å legge ut all vår journalistikk om coronaviruset gratis inntil videre, slik at viktig informasjon når ut til flest mulig som trenger det. Vi håper likevel mange av dere vil støtte oss gjennom å tegne et abonnement, og bidra til vårt arbeid med å gi økt kunnskap og innsikt om norsk innovasjon og teknologi. Gå inn her for å se hvordan du tegner abonnement.

Powered by Labrador CMS