Finansminister Siv Jensen (Frp). Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix
Finansminister Siv Jensen (Frp). Arkivfoto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Nye Skattefunn-regler diskriminerer startups

EØS sin definisjon av selskaper «i vanskeligheter» er både uheldig og misvisende, skriver Mads Haaland Paulsen i inkubatoren Get Started.

Det var med forskrekkelse at jeg i forrige uke leste i Shifter og nyheten om at Finansdepartementet vil hindre virksomheter som har brukt opp halvparten av innskutt egenkapital i å dra nytte av Skattefunn.

I henhold til EØS sitt regelverk om ulovlig statsstøtte, vil de bli klassifisert som selskaper «i vanskeligheter». For mange selskaper er dette både uheldig og misvisende kategorisering.

Etter å ha jobbet med startups de siste åtte årene gjennom inkubatoren Get Started, har jeg fått en rekke erfaringer med disse bedriftene. Vi har i disse årene hjulpet mange nye selskaper med å etablere virksomhetene sine. Her inngår trening i gründerskap, spissing av forretningsmodell, styrearbeid, med mer. Deriblant innhenting av kapital og finansiering av aktiviteter.

Her har vi erfart at Skattefunn har vært et kjærkomment og viktig virkemiddel for bedriftene, som også har gitt en samfunnseffekt: De 10 startup-bedriftene vi har jobbet tettest med har til nå skapt over 50 arbeidsplasser og har en årlig omsetning på over 200 millioner kroner.

Dette er næring og arbeidsplasser vi trenger i Norge. Skulle oljen forsvinne i morgen, må vi erstatte et næringstap på 250 milliarder kroner årlig, ifølge Næringsdepartementet.

Skattefunn er et viktig virkemiddel, men de nye reglene Finansdepartementet bebuder, vil i praksis fjerne dette virkemiddelet fra de aller fleste startups. Disse selskapene jobber hardt med å skaffe kapital til å etablere sine virksomheter.

De første årene kjennetegnes med underskudd. Denne fasen varer gjerne tre til syv år og er en helt naturlig del av oppstartreisen. I startfasen henter de inn ny kapital både fire, fem og seks ganger for å finansiere sin oppstartreise.

Hensikten med denne kapitalinnhentingen, er nettopp å finansiere underskuddene i disse kritiske årene. For å minske utvanning av virksomheten gjøres det i flere puljer. Dette betyr derimot ikke at dette er selskaper som er «i vanskeligheter».

Dette er en naturlig del av finansieringsplanen. Å skaffe ny kapital til oppstartsselskaper er allerede en krevende oppgave, som mange ikke lykkes med.

Dersom en startup skulle være innenfor regelverket, måtte en hente inn kapital tilsvarende to ganger det planlagte underskuddet. Dette vil være et urimelig krav det er svært vanskelig å få investorer med på å finansiere.

Av den grunn vil disse reglene effektiv fjerne dette finansieringsvirkemiddelet for de fleste oppstartbedrifter. Spesielt for de med et langt FoU-løp foran seg.

Om en bedrift blir innvilget Skattefunn finansieres 20 prosent av FoU-kostnadene. Fjernes dette virkemiddelet vil dette gjøre oppstartreisen vanskeligere, og færre startups vil klare seg gjennom fasen fra år tre til år seks.

Riktig nok har Skattefunn et unntak for de første tre årene for en startup, men vår erfaring viser at i de to første årene er det lite aktuelt å søke Skattefunn. Da er fokuset på andre oppgaver.

Å innføre disse reglene vil føre til at færre oppstartbedrifter kommer seg igjennom oppstartreisen, som igjen vil føre til mindre ny næring, færre nye bedrifter og færre nye arbeidsplasser for Norge.

Innstrammingene er et resultat av en strengere tolkning av et EØS-regelverk, som dessverre vil diskriminere oppstartbedrifter og som ikke bør innføres.

Regelverk er en tolkningssak, og om Finansdepartementet ønsker å tilrettelegge for nye, innovative virksomheter bør de ta en ny runde og finne en annen måte å klassifisere bedrifter «i vanskeligheter» enn dette kravet til egenkapital.

Powered by Labrador CMS