innlegg

«Kvinnebransjene tjener milliarder, men investorene lar mulighetene gå fra seg»

Skjønnhet, mote, velvære og mat er vekstbransjer med milliardomsetning, men får lite oppmerksomhet fra investorer og finanspresse fordi de domineres av kvinner, skriver gründer Kerstin Krohg i Marketwell.

Gründer Kerstin Krohj (t.h.) i Marketwell skriver i Shifter.

Skjønnhet, mote, velvære og mat er milliardbransjer som er umodne digitalt. Bransjen preges av jevn vekst (5 prosent) og står overfor store endringer. Men i media reduseres sektoren til blogger-klikk.

Menn eier nær 80 prosent av de private aksjeverdier på Oslo Børs (Kilde: DNB). Og Kapitals årlige kåring over Norges mektigste kvinner viser at de mektigste kvinnene i Norge fortsatt jobber i offentlig forvaltning, organisasjoner og politikk.

Tallene er ikke mer oppløftende når det gjelder gründerskap. Det er like mange kvinner som menn som sier at de ønsker å bli gründere. Om lag 45 prosent av alle som ønsker å starte egen bedrift, er kvinner. Likevel er bare 30 prosent av gründerne i Norge kvinner, dette inkluderer både AS/ASA og enkeltmannsforetak.

Andelen kvinner blir lavere jo mer man beveger seg mot vekstbedrifter. Kun 20 prosent av alle aksjeselskaper som opprettes, opprettes av kvinner (tall fra Menon). Og for bedrifter som i tillegg har en gjennomsnittlig omsetningsvekst på mer enn ti prosent årlig, er kvinneandelen rundt ti prosent.

På veien fra drømmen om entreprenørskap til etablering av bedrifter med vekst og høy verdiskaping faller kvinnene fra. En av årsakene er at kvinner har mindre tilgang på kapital enn mannlige entreprenører. Mange kvinnelige gründere opplever å møte større krav gjennom screening og informasjonskrav enn menn når de skal hente inn kapital. Ulikt språk og mannsdominans i finansnæringen kan også påvirke muligheten for at gode prosjekter med kvinnelige entreprenører får tilgang til finansiering.

Påvirkerbransjen får stadig større gjennomslag og inntektene til påvirkerne har nærmest eksplodert. Men fortsatt er ikke påvirkernes makt likestilt med annen makt. Det er fortsatt langt flere ikke-substansielle medieoppslag som skal genere klikk, som opererte rumper og forstørrede lepper, enn utviklingen i sektoren og konsekvenser dette har for blant annet eierskap.

Skjønnhet, mote, velvære og mat er også vekstbransjer med milliardomsetning. Bransjene er umodne digitalt og står i store endringer. For eksempel omsetter frisør og velværebransjen i Norge for over 10 milliarder kroner (SSB) og sysselsetter over 22 000 medarbeidere. Bransjen er arbeidsintensiv og kvinne-dominert. Dette er en bransje som får lite oppmerksomhet i næringslivspressen.

Selv har jeg lansert Marketwell som er en ny plattformtjeneste. Tjenesten er en egenutviklet plattformtjeneste for B2B, med utgangspunkt i velværebransjen. I dag bruker over 40 av de største merkevarene innen skjønnhet og velvære plattformen.jobber vi med å skalere og gjøre oss klare for Danmark og Sverige. Per i dag er det «bare» kunder innen skjønnhet og velvære som bruker plattformen, men plattformen møter også interesse fra andre sektorer fordi den er så brukervennlig. Men interessen for disse virksomhetene fra businesspressen er liten.

Når skjønnhets- og velværebransjen får lite «business-eksponering», påvirker det tilgangen på kompetanse og kapital. Dette er trist. Bransjen er langt større og viktigere enn eksponeringen av bloggerne skulle tyde på. Mote, kvinnehelse, velvære og mat er vekstbransjer med milliardomsetning og bransjer som står overfor store endringsprosesser. Sektorene er umodne digitalt og trenger nye løsninger.

Skal vi komme videre i likestillingsdebatten, må vi diskutere innovasjon, digitalisering og hvilke bransjer som har vekstpotensialet – og ikke minst eierskap i hele verdikjeden fra idé til suksess. Uavhengig av sektor. For vi trenger flere kvinnelige forbilder både som entreprenører og som eiere. Da må også «kvinnebransjene» får den oppmerksomheten omsetningen og potensiale skulle tilsi.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Ja, takk!

Hvilke nyhetsbrev vil du motta?*

Hvilken bransje jobber du i?*