Hege Tollerud mener teknologi vil forbedre måten vi lærer på, og tror mange er i ferd med å få opp øynene for edtech.

Gapet mellom hva som behøves og hva som finnes av kompetanse, øker i rekordfart. Potensialet for teknologibedrifter er enormt

Utviklingen av- og investeringstakten i læringsteknologi har skutt fart under coronaåret 2020. Når også generelle VC-fond har fått opp øynene for feltet, åpner det seg store muligheter, skriver Hege Tollerud.

Det er ikke enkelt å tjene penger på skole. Selv om det er mye bra i markedet, og noen aktører absolutt klarer det. Digital læring generelt, derimot, er et område i kraftig vekst. Interessen blant kunder, og dermed også blant investorer, øker kraftig globalt.

Hvordan ser så «edtech venture»-landskapet egentlig ut, når vi nærmer oss slutten på 2020? Hvordan finne balansen mellom hardbarkede krav til gevinst og den viktige samfunnsoppdraget man skal bidra til å løse?

Jeg fikk nylig ny jobb. Tross Brexit og Covid flytter jeg til London for å jobbe i Brighteye VC, Europas største venture-fond innen edtech. En måned med hjemmekontor inn i mitt nye eventyr, er hver eneste dag en virvelvind av læring og nye perspektiver. At det skulle bli «edtech venture» kunne ikke være bedre timet. Det koker på området. Våre daglige møter er litt som gamle klipp fra verdens børser – om ikke helt «buy copper, buy copper», så i alle fall raske avklaringer og mengder av informasjon om potensielle investeringsmuligheter. Det går unna. Men det som for meg, så langt, er kjappe halvtimer, ligger det masse arbeid og grundige evalueringer i, godt kombinert med mye erfaring og enorm tyngde i teamet. Mine nye kollegaer har i langt tid vært gode på å samle informasjon, overvåke og analysere. Og, ikke minst, å dele sin innsikt. Det gjør det enklere for meg både å lære og dele litt videre.

Livslang læring

Det globale markedet for utdanning har en estimert verdi på 7 billioner dollar. Kun 3 prosent av dette er digitalisert. Potensialet er med andre ord enormt. Edtech er mange markeder, alle med sin egen personlighet. Den grove inndelingen går som regel langs vertikalene grunnskole (K12), høyere utdanning, bedriftsmarkedet og livslang læring privat.

Og veksten har utvilsomt skjedd i aller høyest tempo på de to siste de senere årene. Vi kan snakke om en dobbel disrupsjon i arbeidsstyrken - ikke bare må vi alle lære hele tiden, men jobber forsvinner og automatisering krever nye ferdigheter. Gapet mellom hva som behøves og hva som finnes av kompetanse øker i rekordfart, og bidrar til milliontap i lands nasjonale BNP verden over. Dette fører til et stort behov for innovasjon og investering i utdanning og læring. Ikke bare teknologi, men også nye forbruker-modeller, vokser frem, for eksempel intensive «bootcamps» på ulike ferdigheter, særlig digitale.

Skal man tjene penger på læringsteknologi, er det derfor mye som tyder på at det kan lønne seg å satse utenfor skolen, fordi det offentlige ofte er tungrodd og tregt. Og så kan løsningene heller komme seg inn i skolen etter hvert, når læringsutbyttet i større grad kan vises. Når det er sagt, så mener jeg at skole absolutt ikke må nedprioriteres når det gjelder utvikling og riktig bruk av gode løsninger for bedre læring. Og at det er mange svært imponerende leverandører på feltet i Norge og Norden, som er genuint opptatt av trygge pedagogiske digitale alternativer for god læring. At det nå kuttes i budsjetter til digital undervisning og økte midler til ytterligere utbygging av bredbånd ikke prioriteres i budsjett for 2021, blir helt bakvendt.

Status i markedet

Brighteye har de siste årene publisert en European Edtech Funding Report i januar. Fokus er på venture-investeringer i europeiske selskaper, men det er også med tall fra andre geografier, for å gi mer kontekst og perspektiv. USA er milevis foran, fulgt av Kina, før Europa. Men det er ingen tvil om at «fundraising» nå er «a fast conversation», også i Europa. Veksten har vært jevn og rask de siste 6-7 årene, med antall dollar investert opp mer enn ni ganger mellom 2014 og 2019 (fra $70m til $643m). Nå går det fortere. Markedet vokser. Man ser stadig mer interesse fra nye aktører, både i å utvikle, men også finansiere. Appetitten for å venture-investere i edtech øker fort. 2019 var helt eksepsjonelt, med $643 millioner invester totalt, opp 43 prosent fra $449 millioner i 2018. Og markedet modnes, det gledes over å observere en økning også i serie B-runder. Resultatene fra 2019 viser at selskapene som henter penger, henter større beløp. Og rundene kommer ganske tett, ofte med bare 15 måneders mellomrom.

Konsumer- og bedriftsmarkedet dominerer, med mer enn 75 prosent av alle VC-investeringer i Europa i 2019. Geografisk er det UK som skiller seg klart ut, med Frankrike på en god annenplass. Disse er langt foran land tre, som er Tyskland, der det var en nedgang i investeringer i 2019. Dessverre er historien den samme for Norden. La oss gjøre noe med det, kjære norsk edtech-næring? Jeg krysser fingrene for flere gode løsninger og store ambisjoner fra Norge fremover.

En tydelig tendens er at også mer generelle fond begynner å bevege seg inn på edtech og læring. Det er ingen tvil om at ventureinvestering i edtech er et annet landskap enn mange andre vertikaler. Det er et viktig poeng for Brighteye å være aktive og tett på, nettopp fordi de kjenner dette feltet og vet hvilke feller både selskaper og investorer kan gå i. I verste fall kan gode edtech-prosjekter feile fordi investorer ikke forstår samfunns-aspektet, og ikke klarer å balansere det opp mot avkastningskravene. Selv investerer vårt fond såkorn og serie A, men partnerne er sentrale i å hjelpe porteføljens selskaper med større runder og annen støtte på veien til suksess.

Noen spådommer

I funding-rapporten gjør Brighteye noen egne prognoser i begynnelsen av året, og for 2019 fikk de toppkarakter - 5/5 - på to av fire slike: at minst fem investor-transaksjoner i Europa ville være på over 20 millioner dollar (faktiske tall var at de fem største investeringene lå mellom 37 og 60 millioner) og at edtech-selskaper i Storbritannia og Frankrike kombinert ville være mottakere av minst 350 millioner dollar (faktisk tall her endte på 575 millioner dollar, fordelt på 139 transaksjoner). Antakelsen om at amerikanske aktører i større grad ville komme inn i det europeiske markedet med løsninger innen livslang læring i 2019, fikk 4/5, og de ga seg selv en 3.5/5 på hvor godt de hadde forutsett at det ville bli en økning i både private løsninger og offentlige ordninger for finansiering av etterutdanning og livslang læring.

På samme måte gjorde Brighteye noen tanker tidlig i 2020, med fire hoved-antakelser for europeisk edtech i år:

  • En økning i plattformer for kompetanseheving i såkalte 21. århundre-ferdigheter for profesjonelle, både innen kontor-fag og mer praktiske yrker.
  • Antallet Serie A-runder vil øke med over 40 prosent og nå et beløp på venture-investeringer på minst 250 millioner dollar totalt.
  • Digitale læringsplattformer vil gå fra mest innhold fra få til mange, til å involvere mer mennesker og personlig interaksjon.
  • Digitale læringsplattformer vil også bli mer automatisert gjennom økt bruk av kunstig intelligens. Her ble det forventet minst 60 millioner VC-dollar investert i 2020.

Ny rapport kommer tidlig i 2021. Det blir spennende å se hvor mine nye kollegaer ender med sine spådommer.

Økt interesse da koronaen kom

For dette var i januar 2020. Så kom Covid. Brighteye lanserte nå i november en rapport om publikumsinteressen for digital læring i løpet av perioden verden har vært rammet av korona. Og økningen i interessen, har ikke vært noe mindre, akkurat. Etterspørselen etter digitale løsninger har økt hos studenter, lærere og et stort antall mennesker som står uten jobb som følge av epidemien.

100 selskaper i Europa og USA er analysert, 25 i de fire vertikalene. Fokus ble satt på Google-søk etter alt innen online læring, og på organisk trafikk til selskapenes hjemmesider.

På søk er resultatet kort fortalt at det fra mars ble søkt 2-3 ganger mer enn tidligere på online læring, skole, utdanning, kurs. Dette kan leses som at publikum gikk fra å være passive konsumenter av kunnskap, til å aktivt oppsøke alternative måter å lære på, da store deler av verden ble stengt ned. Tallene har gått tilbake, ettersom verden har åpnet noe opp igjen, men alt taler for at de vil forbli høyere enn før utbruddet av pandemien.

Organisk trafikk til de 100 selskapene i analysen viser en vekst på 37-59 prosent fra januar til juni 2020. Her er det høyere utdanning og K12 som har vokst mest, noe som speiler behovet for løsninger som gir mulighet for hjemmeskole, med både innhold, kommunikasjon og oppfølging elever og studenter, da skoler og universiteter stengte fysisk.

Veksten var altså lavere i digital kompetanseheving i bedriftsmarkedet og generelt på livslang læring, noe som er motsatt av trendene generelt innen læringsteknologi. Dette kan forklares med at veksten og opptaket for disse målgruppene allerede har vært forholdsvis høy, og at for mange, både bedrifter og privat, ble denne type aktivitet prioritert ned da krisen rammet. Samtidig er det ingen tvil om at pandemien har økt farten på utviklingen i bruk av digitale verktøy for både samarbeid og effektivisering av hverdagen.

God jul!

2020 har vært er merkelig år, med masse kjipt for veldig mange. Men jeg nekter å gå med på at alt har vært bare dritt. Innen edtech har det betydd muligheter og vekst. Jeg lover å komme tilbake med hvordan det gikk med spådommene til kollegaene mine fra januar 2020.

Det blir merkelig å stikke fra et nedstengt Oslo. Men jeg satser på at det blir mange reiser hjem til Norge og Norden for å styrke samarbeidet med spennende edtechbedrifter og andre vekstmiljøer her hjemme også fremover.

Først nå, er det jul. Ta vare på hverandre!